Minskad risk för tarmvred vid överviktsoperationer visar Örebrostudie

Ingmar Näslund och Erik Stenberg

Ingmar Näslund och Erik Stenberg

Det går att minska risken för tarmvred efter överviktsoperationer. Det visar en studie som letts av Universitetssjukhuset i Örebro och som publicerats i den högt rankade medicinska tidskriften The Lancet.

– I hela världen opereras hundratusentals patienter årligen, varav över hälften med gastric bypass. Det betyder att en mycket stor grupp patienter kommer att få glädje av denna nya kunskap, säger Erik Stenberg, doktorand vid Örebro Universitet och läkare vid kirurgiska klinikerna i Örebro och Lindesberg. Senare i år ska han doktorera, med bland annat denna studie i sin avhandling.

Huvudansvarig för studien är Ingemar Näslund, docent och överläkare på kirurgiska kliniken, USÖ. Förutom de medicinska resultaten pekar han på metodens vikt.

– Vi har, vad vi vet först i världen, visat att man på ganska kort tid kan genomföra en stor kirurgisk studie med tusentals patienter, få mycket säkra svar på  frågor och detta till en mycket ringa extra resursinsats, säger han.

Tarmvred efter så kallad gastric bypass är överviktsoperationernas största nackdel. I denna studie har patienterna slumpmässigt behandlats antingen med att man förslutit de två öppningar i tarmens upphängning som uppstår då man konstruerar en gastric bypass - eller att dessa, på konventionellt sätt, lämnas utan förslutning. Det visades sig att gruppen som behandlades på det nya sättet, med förslutningar av dessa öppningar fick en markant minskad frekvens av tarmvred jämfört med gruppen som opererades på konventionellt sätt.

Studien är alltså viktig av två skäl. För de medicinska resultaten, som visar hur kirurgen kan minska risken för tarmvred, vilket tidigare varit obevisat och omstritt. För det andra är studien viktig metodologiskt.

– Hela studien har administrerats av ett nationellt kvalitetsregister där patienter som ingår i studien inte har inneburit några extra arbetsinsatser eller kostnader jämfört med alla andra patienter som opererats för fetma, säger Ingmar Näslund.

Det nationella kvalitetsregistret för obesitaskirurgi, SOReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry), omfattar 2507 patienter som opererats vid tolv kliniker i Sverige som har följts i tre år.

Artikeln i sammanfattning: Closure of mesenteric defects in laparoscopic gastric bypass: a multicentre, randomised, parallel, open-label trial

Foto: Lars-Göran Jansson