Missa inte chansen att ta del av senaste skolforskningen i Örebro

Nu bjuder Vetenskapsrådet och Örebro universitet in skolpersonal, politiker och forskare till årets resultatdialog. Det är en chans att ta del av senaste forskningen i utbildningsvetenskap. Örebroprofessorn Christian Lundahl kommer berätta om Pisa-mätningarnas historia.

- Örebro universitet har varit lyckosamma i att få forskningsbidrag från Vetenskapsrådet. Därför kände vi att det är dags för Örebro att vara arrangör tillsammans med oss, säger Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskapliga kommittén på Vetenskapsrådet.

Forskare från hela landet deltar. De presenterar sina nyligen avslutade forskningsprojekt som finansierats av Vetenskapsrådet och berättar om sina resultat. Resultatdialogerna är på olika lärosäten varje år och nu är det en chans för Örebroregionen att delta.

- Jag hoppas att många kommer för det kan dröja innan vi får chansen att arrangera detta igen, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet.

Effekter av Pisa-mätningar

Han är en av flera Örebroforskare som deltar och han kommer diskutera effekten av internationella kunskapsjämförelser.

- Många tror att de internationella jämförelserna är helt nya men de har förekommit sedan slutet av 1800-talet. Men på senare tid har de blivit viktigare för politiker och spelar en allt större roll i debatten om skolan.

En effekt är att mätningarna skapar oro och stress på utbildningspolitisk nivå och Christian Lundahl menar att den kulturella mångfald som varit en naturlig skillnad mellan olika länder riskerar att försvinna.

- Det är viktigt att ha högsta kvalitet men det finns det också en risk att man inte tar hänsyn till kulturella olikheter utbildningssystemen emellan. Sverige har av tradition varit starkt i praktiska och estetiska ämnen och i demokratifostran. Men det är sådant som inte längre ingår i de internationella jämförelserna.

Han berättar om hur Storbritannien på 1990-talet hade problem med passiva och oengagerade elever. Då skickade de forskare och tjänstemän till Sverige för att undersöka hur vi arbetade med att ge elever inflytande och undvika passivitet.

Om det som inte mäts inte får plats i skolan

- Den typen av djupgående jämförelser inbjuder inte de internationella testerna till. Kunskaper i centrala ämnen är givetvis viktigt men det är inte allt. Sverige hamnar nu i en helt annan sits när värden som välmående och inflytande inte mäts. Och det märks. Det kommer förslag hela tiden mot att stärka rena kunskapsdimensioner av skolan.

- Det är inte dåligt men det är inte heller bra om det sker på bekostnad av den bredd som Sverige är känt för. Om det leder till att det som inte är mätbart inte får sin rättmätiga plats i skolan, säger Christian Lundahl.

Det är inte bara internationella mätningar som ingår i årets tema "Globala människor – globala kunskaper". Flyktingströmmar, rasism och nyanlända elever är fler exempel.

- Det är en viktig konferens eftersom detta berör stora delar av befolkningen och vi behöver utveckla ny kunskap som rustar oss inför framtidens utmaningar, säger Eva Björck.

Text: Linda Harradine