Nobelpristagare kommer till Örebro universitet

F. Duncan M. Haldane är en av tre Nobelpristagare i fysik i år och väljer att göra en exklusiv blixtvisit till Örebro på Luciadagen för en föreläsning. Åter är Örebro universitet platsen för en egen ”Nobelföreläsning”.

Duncan Haldane, Nobelpristagare i fysik.

Med avancerad matematik har Duncan Haldane teoretiskt visat hur materia beter sig på mystiska sätt i en för oss okänd värld.

Med vissa av sina beräkningar var han före sin tid och ingen av hans kollegor trodde honom först - för allt var ju redan klarlagt. Men det visade sig efter ett tag att hans teorier stämde med experiment.

Han har också gjort beräkningar som han själv aldrig trodde skulle gå att bevisa experimentellt. Men det gick till slut.

Som forskare drivs han av sin nyfikenhet att upptäckta saker som vi inte kan föreställa oss. Om det är nyttigt eller inte är en annan fråga, säger han i en intervju.

Duncan Haldane kommer från Storbritannien men är sedan många år verksam vid Princeton University i USA.

Föreläsningen, som äger i Konsertsalen på Musikhögskolan, vänder sig i första hand till studenter och personal på universitet och speciellt inbjudna gymnasielever. I mån av plats är även andra välkomna tisdag 13 december. Föreläsningen håller på mellan  kl 11.15  och 11.45 med möjlighet att efteråt ställa frågor

Senaste besöket av Nobelpristagare på Örebro universitet var 2014, då kemipristagarna Eric Betzig och William E. Moerner höll en fullsatt föreläsning.

Foto: Princeton University, Comms. Office, D. Applewhite

Illustration oru.se:   Niklas Elmehed. Copyright: Nobel Media AB 2016