Ny handprotes rörlig och med utbytbara delar

Närbild på en protes.

En protes är nästan lika rörlig som en handled. Och så går det att byta ut delar av den vid behov, istället för att opererar in en helt ny. Marcus Sagerfors har i sin avhandling i medicinska vetenskaper vid Örebro universitet studerat olika typer av handledsproteser.

Marcus Sagerfors

Marcus Sagerfors

– Vi har studerat den nya protesdesignen biomekaniskt tillsammans med våra kollegor vid Mayokliniken i USA. Protesen ger en rörlighet som en vanlig handled i nästan alla rörelseriktningar. Handledsprotesen har utvecklats av handkirurgiska kliniken tillsammans med ett amerikanskt medicintekniskt företag, säger Marcus Sagerfors, specialistläkare vid handkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Den nya protesdesignen har studerats i en pilotstudie där designen och instrumentationen ytterligare förbättrats. Studien visar att protesen ger en god smärtlindring, rörlighet och patienterna anser att den fungerar väl. Protesen är gjord av metall och uppbyggd av utbytbara komponenter som klickas fast i varandra, en fördel för patienten enligt Marcus Sagerfors.

Nöjda patienter

– Många av våra patienter har reumatiska sjukdomar eller artros vilket innebär broskförslitningar. Handledsproteser är generellt en bra operation som ger god patientnöjdhet. Vår forskning visar att resultaten förbättras hela tiden, säger han.

Förbättrade resultat kan också innebära att fler patienter kan bedömas lämpliga för denna typ av behandling. Alternativet steloperation ger god smärtlindring, men till priset av en stel handled.

– De patienter som haft möjlighet att jämföra, det vill säga är opererade med en protes i ena handleden och steloperation av den andra, brukar generellt föredra handleden med protes.