Ny hedersdoktor har matchat gruvmaskiner med robotforskning

Jörgen Appelgren, vice VD för Automation and Technology Products vid Atlas Copco Rock Drills, har blivit utsedd till teknologie hedersdoktor vid institutionen Naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet. Han har bland annat initierat utveckling och forskning på autonoma gruvmaskiner i samarbete med robotikforskarna vid Örebro universitet.

Jörgen Appelgren

Jörgen Appelgren

– Det här är ett viktigt erkännande att långsiktighet och personligt engagemang uppskattas av Örebro universitet. Vi har forskat tillsammans i snart 15 år, men är ännu bara i början av den digitala transformation som vår bransch står inför, vilket borgar för ett framtida forskningssamarbeten, säger Jörgen Appelgren.

Promoveringen sker vid universitetets akademiska högtid den 13 februari.

Jörgen Appelgren är vice VD för Automation and Technology Products vid Atlas Copco Rock Drills i Örebro. Sedan 2002 har han förespråkat innovativa automationslösningar inom gruvindustrin med huvudsyftet att främja bättre säkerhet och arbetsmiljö, samt att uppnå en hög produktionseffektivitet.

Den digitala gruvan

För att förverkliga den ”digitala gruvan” initierade han en tidig FoU-satsning på autonoma gruvmaskiner i nära samarbete med robotikforskarna vid Örebro universitet. Detta gav upphov till ett varaktigt och produktivt samarbete mellan företaget och universitetet i syfte att överbrygga klyftan mellan forskning, utbildning och industriell innovation.

Jörgen Appelgrens insatser omfattar rekrytering och handledning av industridoktorander, arbete med forskningsansökningar för nya samproduktionsprojekt, mentorskap och projektstyrning som ledamot i projektstyrgrupper samt rådgivning inom Institutionen för naturvetenskap och tekniks olika forskningsverksamheter och utbildningsprogram.

Höjt anseendet

Genom företagets internationella nätverk har han spridit kunskap om Örebro universitet och bidragit till att höja universitetets anseende internationellt.

Hans erfarenheter från den akademiska världen innefattar även samarbeten med andra lärosäten. Han har främjat ett antal avhandlingar vid Chalmers, KTH och Queens University i Kanada. Han är medförfattare till vetenskapliga artiklar samt författare av publikationer om behovet av innovativ teknikutveckling för automatiserad gruvdrift.

Foto: Atlas Copco