Ny metod mäta hjärtats pumpförmåga

Stina Jorstig

Stina Jorstig har tagit fram en ny metod för att mäta hjärtats pumpförmåga.

Vid flera sjukdomar är det viktigt att kunna bedöma hur väl hjärtats högra kammare arbetar. Stina Jorstig har i sin avhandling i medicinska vetenskaper vid Örebro universitet tagit fram en ny metod som gör att många patienter slipper påfrestande undersökningar.

– Det är viktigt att kunna se om hjärtats högra kammare är förstorad eller har onormal form. Det kan uppstå vid olika sjukdomstillstånd som hjärtsvikt och medfödda hjärtfel och kan medföra sänkt pumpförmåga hos höger kammare, säger Stina Jorstig, civilingenjör vid avdelningen för medicinsk teknik på Universitetssjukhuset i Örebro.

Det är sedan tidigare känt att den metod som anses bäst kunna mäta volymer och kammarens pumpförmåga av höger kammare är magnetresonanstomografi, MR. Vid en MR-undersökning ligger patienten i ett trångt utrymme och ska hålla andan vid många tillfällen, vilket många tycker är påfrestande. Det är heller inte alla patienter som kan göra en MR-undersökning på grund av metallimplantat, graviditet eller vissa pacemakers. Mätningar med ultraljud kan göras förhållandevis lätt, men bildkvaliteten blir inte lika bra som vid MR.


Mått kombinerat med ultraljud

Den nya metoden som Stina Jorstig tagit fram skattar kammarens pumpförmåga utifrån en modell som består av tre längdmått som kan mätas med ultraljud. Vid undersökning av höger kammare är det vanligt att man vill bedöma förmågan att pumpa ut blodet i kretsloppet där det syresätts i lungorna.

Resultaten från studien visar att den nya metoden stämmer bättre överens med referensvärden på pumpförmågan beräknad utifrån MR-bilder än den metod man idag använder för att bedöma pumpförmåga med ultraljud.