Ny rapport från UKÄ: Örebrostudenter får jobb snabbt

Örebro universitets studenter får jobb snabbt efter examen. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som undersökt i vilken utsträckning studenter lyckas etablera sig på arbetsmarknaden ett år efter avslutad utbildning.

Rapporten visar att 84 procent av de 1 642 studenter som tog examen vid Örebro universitet läsåret 2011/2012 var etablerade på arbetsmarknaden ett år senare. För att räknas som ”etablerad på arbetsmarknaden” räcker det inte bara med ha en anställning, det ställs krav både på omfattning och en minsta inkomst.

Riksgenomsnitt låg på 81 procent, alltså tre procentenheter lägre än för Örebrostudenterna. Men universitetets rektor Jens Schollin vill tolka jämförelserna lite försiktigt.

-- Skillnader mot andra universitet beror inte minst på vilket utbildningsutbud lärosätet har. Här på Örebro universitet har vi lyckats skapa ett brett utbud av eftertraktade professionsutbildningar med hög kvalitet som ger mycket goda möjligheter till jobb. Inom många områden har vi också en bra samverkan med näringsliv och organisationer vilket också ökar möjligheterna, säger han.

Rapporten visar också att de studenter som tar ut sin examen får jobb i större utsträckning än de som avslutar sina studier utan att göra det, 81 procent jämfört med 68 procent. De med yrkesexamen etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden. Nio av tio som var etablerade på arbetsmarknaden hade ett jobb med krav på högskoleutbildning.

Örebro universitet genomför just nu en egen undersökning, som mer ingående utreder vart lärosätets studenter tar vägen efter avslutad utbildning och vad de arbetar med. Rapporten presenteras senare i vinter.