Ny teknik på rätt sätt ska lyfta undervisningen i matematik

Per Nilsson

Per Nilsson leder forskning som ska ta fram handfasta råd om hur ny teknik ska användas på mattetimmarna i skolan.

Forskare på Örebro universitet ska i samarbete med lärare i matematik ta fram nya sätt att utnyttja datorer i undervisningen. Projektet har fått 3,5 miljoner kronor av Skolforskningsinstitutet med syfte att komma fram till praktisk tillämpning av digital teknik på matematiklektionerna.

– Forskningen har visat att digital teknik kan förstärka matematikundervisning, men det har varit svårt för lärare att använda forskningsresultaten i praktiken. Vi vill nu vara en brygga mellan teori och praktik för att kunna ge handfast vägledning i hur lärarna ska använda tekniken, säger Per Nilsson, professor i matematikdidaktik vid Örebro universitet, som leder projektet som ska pågå i tre år.

Forskarna vid Örebro universitet ska samarbeta med två matematiklärare på Navets skola i Örebro som har en dag i veckan avsatt till projektet av sin arbetsgivare, Örebro kommun.

– Lärarna har jobbat med ny teknik i undervisningen och kan dela med sig av sina goda erfarenheter, men också sina möjliga fallgropar. Vi kopplar till teorin och sammantaget kan vi komma fram till lämpligt stöd till lärare att för att utveckla matematikundervisning med ny teknik, säger Per Nilsson.

Universitetet påverkas

Projektet kommer fortlöpande att omsätta sina resultat i praktiken, inte enbart i klassrummen, utan också i utbildningen av lärare vid Örebro universitet.

– Det är väldigt viktigt att utveckla lärarutbildningen och föra in mer ny teknik. I dag finns mer digital teknik i undervisningen i skolan än på universitetet, konstaterar Per Nilsson.

Resultaten av forsknings- och samverkansprojektet ska bli till ”lektionsmoduler”, undervisningspaket som lärarna ska kunna använda som stöd och vägledning i att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning. Det finns många områden inom matematiken som lämpar sig för digital teknik enligt Per Nilsson:

– Idag är det en obalans mellan rena beräkningar och begreppsförståelse i undervisningen. Med ny teknik behöver inte eleverna lägga så mycket tid på att räkna tal. Istället finns möjligheterna till att visa hur matematiken konkret kan användas. Ny teknik erbjuder särskilda möjligheter för visualisering och simulering av matematiska idéer och processer.

Visar matematik i praktiken

Ett exempel: istället för att en elev kastar tärning om och om igen för hand kan datorn snabbt spotta fram resultat och eleven lägga sin tid och kraft på att förstå slump istället för att bli trött i armen och leta tärningar som ramlat på golvet.

– Vi kan med digital tekniken också visa att det är matematik som ligger bakom programmering som ger kommandon för att få en robot att röra sig eller en digitaliserad kula att rulla efter kanten på ett bord, säger Per Nilsson som pekar på att det i nästan alla klassrum numera finns en digital skrivtavla, men att det behövs mer kunskap om hur dessa kan användas för helklassdiskussioner i matematik.

Men det är inte så att datorn ska ta över alla beräkningar:

– Eleverna måste också lära sig metoder och att utföra beräkningar, precis som en pianist måste öva på skalor. Det gäller att hitta en balans, säger Per Nilsson.

Text och foto: Maria Elisson