Nytt samarbete om smärta hos nyfödda

Porträtt på Mats Eriksson vid Örebro universitet.

Mats Eriksson tar plats som vetenskaplig rådgivare i EFCNI, med fokus på smärta.

Bästa hjälp mot smärta hos för tidigt födda barn och gemensamma regler för vilken hjälp barnen ska få. Det är målet när forskningsgruppen PEARL vid Örebro universitet etablerar nytt samarbete på Europanivå.

Forskargruppen PEARL, Pain in Early Life, med bas vid Örebro universitet och förankring i flera av de nordiska länderna, går nu in i ett nytt samarbete med EFCNI. EFCNI, European Foundation for the Care of Newborn Infants, är en paraplyorganisation där ett 60-tal nationella föräldraorganisationer inom neonatalvård ingår. Den är först i sitt slag och har sin bas i München.
– Det är ett jätteroligt samarbete, säger Mats Eriksson, professor vid Örebro universitet.

Gemensamma standarder

Mats är ledare för forskningsmiljön FAMN, där PEARL ingår, och den som ligger bakom det nya samarbetet. Ett första samtal mellan honom och ansvariga i EFCNI skedde i augusti, vilket följdes av ett planeringsmöte senare under hösten.

– Jag anser att det är viktigt att det finns en europeisk standard för hur sjukvården jobbar med smärta hos nyfödda barn. När jag tittade på EFCNIs arbete med gemensamma standarder såg jag att smärta inte var prioriterat, och därför tog jag kontakt, säger Mats Eriksson.

Nu står det klart att PEARL blir samarbetspartner med EFCNI och att Mats Eriksson tar plats som vetenskaplig rådgivare i EFCNI, med fokus på smärta.

– Vår expertkunskap fanns inte där tidigare. Jag hoppas att samarbetet ska leda till att vi kan lyfta upp den kunskap som finns på området, och göra den till standard över hela Europa, säger Mats Erikson.

Många vägar för att påverka

EFCNI jobbar både mot beslutsfattare och mot sjukvårdssidan och har enligt Mats Eriksson arbetat fram många vägar för att kunna påverka på hög nivå.

– Forskningar har kunnat visa att för tidigt födda barn som utsatts för mycket smärta har fysiska och beteendemässiga problem långt fram i livet. Det går att se vid undersökningar i hjärnan att ju mer smärta en nyfödd upplever desto sämre utvecklas hjärnbarken. Det kan få negativa konsekvenser och påverka hela yrkeslivet, något som beslutsfattarna behöver förstå, säger Mats Eriksson.

Föräldrarna viktiga

Han framhåller föräldrarnas roll och vad de kan göra för att lindra smärtan hos sitt barn. Det handlar om att det är just föräldrarna som är barnets primära vårdgivare och som bör vara dess advokater. Den vuxne vet bäst vad barnet behöver och kan upptäcka det, men behöver också få verktyg för att kunna lindra. Det kan handla om kängurumetoden, med en nära hudkontakt, att ge barnet fysiskt stöd genom att helt enkelt skapa ett bo runt det med sina egna händer, att sjunga vaggsånger eller kunna ge sockervatten.

Världskongress om barn och smärta

Det finns olika mål för vad det nya samarbetet ska leda fram till. En enkät med frågor om smärta ska göras bland medlemsorganisationerna. Målet är material från den ska finnas med vid Världskongressen om barn och smärta i Malaysia nästa sommar. Ett standarddokument för hur smärta ska lindras hos för tidigt födda ska förhoppningsvis vara klart till nästa höst. Faktadokument om smärta ska också tas fram på olika språk för att kunna användas över hela Europa.

Text och foto: Cathrine Gustavsson