Örebro och Aston i premiärmöte om migration

Jelena Obradovic-Wochnik och Michal Kryzanowski.

Jelena Obradovic-Wochnik och Michal Krzyzanowski

Två föreläsare på scenen i Musikhögskolan talade om en av samtidens stora utmaningar – migration. På så sätt tog det alldeles färska samarbetsavtalet mellan Örebro universitet och Aston University konkret form.

John Davies, i förgrunden, har varit en motor bakom samarbetet mellan Örebro och Aston.

Ett historiskt tillfälle, konstaterade rektor Jens Schollin när han invigde konferensen Migration och mångfald.

– Här idag kan vi visa upp vad vi gör och ge ett internationellt perspektiv. Och lära av varandra, sa han.

Jonathan Tritter från Aston University i Birmingham pekade i sin tur på nödvändigheten för forskningen att ”kliva ner från elfenbenstornet” och engagera sig i samhället.

Jelena Obradovic-Wochnik från Aston och Michal Krzyzanowski från Örebro personifierade samarbetet mellan de två lärosäten, med varsin berättelse om dagens Europa och migrationen.

Jelena Obradovic-Wochnik har studerat hur olika nätverk av frivilliga i Serbien agerade för att stötta de tusentals flyktingar som tog sig till landet under sensommaren förra året, med  Västeuropa som mål.  

– Samtidigt som Ungern stängde gränsen kom 8 000 flyktingar till Serbien varje dag. Få internationella organisationer var på plats. Istället var det lokala nätverk som agerade, men också frivilliga från andra länder, berättade Jelena Obradovic-Wochnik.

Släkt och vänner grep in

”Det är vi som är de riktiga européerna” blev ett slagord bland många i solidaritetsnätverken. Jelena Obradovic-Wochnik såg en historisk förklaring till vad som händer i dag. Efter krigen på 90-talet tog släkt och vänner hand en miljon flyktingar i Serbien. Civilsamhället gjorde det som myndigheterna inte klarade av. Dagens solidaritetsnätverk har också, enligt henne, en koppling till protester mot neoliberala politiska krafter i stort.

Astonforskarens hemstad Birmingham har en lång historia som tillflyktsort för flyktingar, från kväkare och irländare till dagens inflyttning från länder som Somalia och Eritrea. Den största minoritetsgruppen i staden har pakistanska rötter.

– Birmingham har en tradition av att ta emot flyktingar och mångfalden i staden ligger i topp jämfört med andra städer i Storbritannien. Det finns också likheter med Serbien i solidaritetsrörelser, sa hon.

Beskrivs som en invasion

Michal Krzyzanowski jämförde Sverige och Polen och beskrev hur media och politiker svarar på, och kommunicerar dagens flyktingströmmar till Europa. Han beskrev Sverige som ett av tradition öppet land med en historia av invandring, reglerad av långsiktiga regler.

– I Polen har det alltid handlat om utvandring. Det sista året har utvecklingen vänt och gått från noll till något som av en del beskrivs som en invasion.

Michal Krzyzanowski exemplifierade med hur den polske toppolitikern Jaroslaw Kaczynski, företrädare för regeringspartiet Lag och rättvisa, för fram öppet främlingsfientliga åsikter i den politiska debatten, med en del formuleringar hämtade från klassisk antisemitisk propaganda. I Polen speglas denna hårda attityd även i hur media beskriver flyktingar. Samma typ av argument finns även i Sverige, men här i mer marginella kanaler som till exempel nätsajten Avpixlat.

Konferensen avslutades med en panel bestående av företrädare för svenska myndigheter som har uppdraget att möta flyktingarna i Sverige.

Vi har ett nytt samhälle som aldrig blir vad det varit, blev slutordet från Jens Schollin.

Text: Maria Elisson
Foto: Sakher Alattar