Örebro universitet bakom ny spetsutbildning på gymnasiet

Ulrika Wedding och Per-Erik Olsson

Ulrika Wedding och Per-Erik Olsson

Rudbecksgymnasiet i Örebro startar till nästa höst en nationell spetsutbildning i naturvetenskap. Den nya utbildningen är ett samarbete med Örebro universitet. Eleverna ska delta i en seminarieserie vid universitetet redan från start. Det sista läsåret studerar de en specialutvecklad kurs i biologi på universitetsnivå.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Rudbecksgymnasiet i utbildningen av framtidens livsvetenskapliga entreprenörer, säger Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Centrum för Livsvetenskap, Örebro universitet, och en av initiativtagarna till det nya samarbetet kring den gymnasiala spetsutbildningen som är ensam i sitt slag i Sverige.

Örebro universitet har i över tio år samarbetet med Rudbecksgymnasiet inom ”livsvetenskap”, ett vetenskapligt område som omfattar biologi och medicin. Det nya gymnasieprogrammet har namnet Life Science - naturvetenskap med entreprenörskap har en direkt koppling till ett nytt program på Örebro universitet som startar till nästa höst, ”Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap”.

– Det ger eleverna på gymnasiet möjlighet att direkt fortsätta sina studier kopplade till entreprenörskap vid Örebro universitet, säger Per-Erik Olsson som samarbetat med Ulrika Wedding på Rudbecksgymnasiet om det nya gymnasieprogrammet.

Gymnasieeleverna kommer att delta i en seminarieserie vid Örebro universitet under de två första läsåren för att sedan delta i en specialutvecklad kurs i biologi under det sista läsåret, som ges av Centrum för Livsvetenskap vid Örebro universitet. Utöver detta kommer eleverna även att ges möjlighet att delta i en molekylärbiologisk kurs i biologi som kommer att ges inom universitetets nya biologiprogram.