Örebro universitet oroas av åtgärder mot högre utbildning i Turkiet

Efter förra fredagens kuppförsök i Turkiet har den turkiska regeringen genomfört en rad åtgärder mot högre utbildning och forskning. Enligt uppgift har över 1 500 dekaner från såväl statliga som stiftelseägda universitet avskedats. Turkiets akademiker har förbjudits lämna landet och de som redan befinner sig utomlands har beordrats återvända.

Yttrandefrihet och akademisk frihet är utgångspunkten för högre utbildning och forskning och ska inte begränsas. Det som pågår i Turkiet strider mot internationella principer och Örebro universitet vill på detta sätt uttrycka sin djupa oro inför dessa åtgärder som inte bara hotar dessa fundamentala värden utan även Turkiets framtida demokratiska utveckling.

Örebro universitet är mycket bekymrat över utvecklingen och stödjer de uttalanden som European University Association, EUA, och nätverket Scholars at Risk har publicerat:

https://www.scholarsatrisk.org/2016/07/support-for-turkeys-higher-education/