Örebro universitet rankat bland världens främsta unga universitet

Örebro universitet kommer på plats 63 när Times Higher Education rankar världens främsta unga universitet. På listan ingår bara lärosäten som är under 50 år gamla.

– Här jämförs vi med universitet och högskolor med någorlunda likvärdiga förutsättningar. Men med endast 16 år som universitet är vi unga även på den här listan. De flesta universitet på listan är mellan 40 och 50 år, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

– Och vi kan se att det är vår forskning, som har störst betydelse i rankingen. Den citeras av andra forskare i mycket hög utsträckning.

Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankingar. Universitet och högskolor utvärderas utifrån fem kriterier: utbildning, forskning, citeringar, internationalisering och näringslivsfinansiering.

Bland 17 000 universitet

I höstas placerade sig Örebro universitet bland de 350 främsta av världens 17 000 universitet. I mars rankade Times Higher Education universiteten i Europa och Örebro universitet placerade sig i intervallet 161-170.

Rankingarna har stor betydelse när det gäller att attrahera internationella studenter, forskare och lärare. De ger ökad nationell och internationell synlighet och är viktiga för att kunna ingå strategiska partnerskap med utländska universitet.

– Listplaceringarna stärker Örebros position nationellt och internationellt och bidrar till att göra Örebro universitet mer känt på den internationella arenan. Det är inte minst viktigt eftersom vi nu målinriktat satsar på att öka vårt internationella engagemang inom forskning och utbildning.

Ställer krav

– Nu i veckan skrev vi till exempel på ett avtal med brittiska Aston University i Birmingham, säger Jens Schollin.

– Det är ett djupgående samarbete och omfattar både undervisning och forskning såväl som lärar- och studentutbyten. Vi ser också att vi kan samarbeta inom det administrativa området.

Bland de 150 främsta unga universiteten finns tre svenska universitet: Sveriges lantbruksuniversitet på plats 27, Linköpings universitet på plats 47 och Örebro universitet på plats 63. Inga övriga svenska universitet eller högskolor finns med på listan.

– Placeringen ställer ytterligare krav på oss men går helt i linje med vår strategi att utveckla ett starkt och hållbart universitet, avslutar Jens Schollin.

Text: Linda Harradine