Örebrobidrag i EU-rapport om genusvåld

Fredag 25 november är det FN:s dag mot våld mot kvinnor. Samma dag presenterades en forskarrapport om genusbaserat våld inom idrotten av EU-kommission. Sverige representeras i den av Sofia Strid, genusforskare vid Örebro universitet.

Sofia Strid

Det finns påfallande lite kunskap på området i EU-länderna, konstaterar rapportförfattarna i förordet.

– I Sverige är vi också usla på att reglera och det saknas helt specifika policyn för könsbaserat våld inom idrotten - det finns bara generella lagar och riktlinjer, säger Sofia Strid.

Men det är inte enbart mörker. Det svenska projektet Fotboll för alla finns med i rapporten som ett lyckat exempel. Fotboll för alla är ett utbildningsmaterial framtaget av AIK Fotboll med syfte att ge tränare för ungdomslag verktyg för att arbeta för en inkluderande och bättre fotboll.

Huvudsyftet med EU-rapporten är att belysa ett område som hittills ligger i skugga - idrott, genus och våld. I rapporten finns studier av relationen mellan tränare och idrottsutövare, mellan utövarna sinsemellan, och relationer  till andra, till exempel läkare och sjukgymnaster.

Studien omfattar våld både inom amatöridrott och professionell idrott med ett särskilt fokus på barn och HBTQI - personer.

– Vår rapport lanseras av kommissionen just idag eftersom den 25 november markerar startskottet för ”16 Days of Activism of Violence Against Women”. Under dessa dagar arrangerar jag och Koustuv Dalal, Kjerstin Andersson Bruck, Kerstin Nordlöf och Susanne Strand vid Örebro universitet tillsammans med Länsstyrelsen en konferens om våldets ekonomiska, politiska, sociala och hälsorelaterade kostnader, säger Sofia Strid.