Örebroforskare greppar den globala miljön

Rolf Lidskog i sitt arbetsrum

Rolf Lidskog är gästredaktör för ett temanummer om global miljösociologi.

Ett temanummer av en tidskrift och en bok på gång om människan och miljön i ett globalt perspektiv. Bakom båda står miljösociologer vid Örebro universitet.

Magnus Boström

Magnus Boström

Rolf Lidskog, professor i sociologi vid Örebro universitet, är tillsammans med Claire Waterton från Lancaster University, gästredaktör för detta nummer av Environmental Sociology. I denna utgåva finns nio artiklar om teoriutveckling och nya koncept inom global miljösociologi.

– Vi lyfter frågorna om vilka begrepp som formar vår förståelse av dagens miljöproblem, både teoretiskt och i praktiken, men också om vårt ansvar som forskare att kritiskt granska etablerade uppfattningar, och hur vi ta oss an nya, säger Rolf Lidskog.

Som exempel tar han artiklar om etablerade begrepp som risk och externaliteter, men även det nya och allt populärare begreppet Antropocen, att människans miljöpåverkan idag är så stor att den avtecknar sig i geologin. Bland artikelförfattarna finns förutom Rolf Lidskog också Örebroprofessorerna Ylva Uggla och Magnus Boström.

Bakgrunden till temanumret är en internationell workshop vid Örebro universitet i september 2015 som samlade 30 forskare från fyra världsdelar. Denna workshop ledde också till en kommande bok, Environment and Society: Concepts and Challenges, med Magnus Boström och Debra Davidson från University of Alberta (Kanada) som redaktörer.  Boken tar sig an begreppsbildning inom miljösociologi och hur dessa påverkar vårt sätt att se på miljön på 2000-talet.

– Den handlar om hur vi talar och tänker om naturen och människans roll, med idéer om hur dessa diskussioner ska kunna leda oss mot ekologisk hållbarhet, säger Magnus Boström.

Workshopen arrangerades på initiativ av Magnus Boström och Rolf Lidskog. Den miljösociologiska sektionen omfattar ett tiotal forskare vid Örebro universitet är idag störst i Norden och en av de mer framträdande i Europa.

Rolf Lidskog och Claire Watertons artikel om Antropocenbegreppet

Magnus Boström och Ylva Ugglas artikel om miljörepresentanter