This page in English

Örebroforskare en av världens mest inflytelserika

Tuulia Hyötyläinen

Tuulia Hyötyläinen i labbet på Örebro universitet.

Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet, har listats som en av världens mest inflytelserika kvinnliga forskare inom analytisk kemi. Det är tidskriften The Analytical Scientist som lyfter fram 50 kvinnor verksamma inom akademin och industrin.

– Jag är självklart både glad och hedrad att bli utvald. Dessutom är det bra att lyfta fram kvinnliga forskare på det här sättet, säger Tuulia Hyötyläinen som konstaterar att hennes forskningsområde är mansdominerat. Få kvinnor finns med på internationella konferenser, i styrelser och i redaktioner på vetenskapliga tidskrifter.

– Den fördelningen speglar inte verkligheten, att det finns många skickliga kvinnor som forskare inom vårt område. Därför är denna ”Power List” viktig, inte minst för att visa yngre forskare.

Forskar som en detektiv

Tuulia Hyötyläinen är forskare inom metabolomik.  Målet för hennes arbete är att kunna identifiera nya biomarkörer för specifika sjukdomar och att kartlägga processerna.

– Det är ett detektivarbete att hitta just den rätta informationen i myriader av data och sedan länka den till mekanismerna bakom sjukdomarna, säger Tuulia Hyötyläinen, som ser samarbete med forskare från andra områden som avgörande för utvecklingen.

Metabolomik är en vetenskaplig teknik att beskriva hur sjukdomar, miljön, gifter, kosten och genetiska faktorer påverkar cellernas ämnesomsättning.

Hennes forskning idag är inriktad på diabetes, fettlever och skallskador.

– Vi har kunnat identifiera specifika biomarkörer som gör det möjligt att ställa diagnos och även kunna förutsäga dessa sjukdomar, säger hon.

Kombinerar två intressen

Tuulia Hyötyläinen valde att specialisera sig på metabolomik efter att ha forskat både inom analytiskt kemi och biokemi.

– I metabolomiken kan jag använda både mina intresseområden eftersom tekniken och instrumenten har utvecklats så mycket de senaste tio åren.  Detta i kombination med upptäckten av nya biomarkörer gör det möjligt att använda metabolomiken på enskilda patienter.

Vetenskapen och tekniken har alltså gjort stora framsteg.

– Idag finns en flaskhals i hur vi effektivt ska kunna identifiera relevant information i den enorma mängd data som vi kan ta fram. Vi behöver nya metoder för att bearbeta den information vi kan samla in, ett arbete som idag  leder till ständiga förbättringar, säger Tuulia Hyötyläinen.

Text och foto: Maria Elisson