Örebroforskare på rekordstor genuskonferens

Gruppbild genusforskare

Deltagarna från Örebro var med och gjorde genuskonferensen i Linköping rekordstor.

Det starkaste intrycket från konferensen är att genusforskare verkligen vågar kritisera makten och att genusforskningen är nödvändig för samhället. Det säger Sofia Strid som tillsammans med tio andra forskare från Örebro universitet deltagit i Sveriges största konferens för genusforskare som avslutas idag fredag.

Sofia Strid Liisa Husu

Sofia Strid och Liisa Husu är några av Örebroforskarna som delade med sig av sina resultat under konferensen.

Konferensen är den tredje i ordningen, äger rum i Linköping och har i år samlat nära 400 deltagare, vilket är rekordmånga. Temat för årets konferens är ”gränser, mobilitet och mobilisering”.

 – Temat innefattar frågor om repression, maktutövande, gränsdragande och förtryck och hur kolonialism varit en del i hur nationer byggts upp, säger Sofia Strid som är styrelseledamot i Sveriges genusforskarförbund, som är medarrangörer till konferensen.

 – Konferensen har också handlat om att genusforskning är en samhällelig resurs i utvecklingen av politik, teknologi och nya kunskaper eftersom den kan överskrida gränser, både akademiskt och aktivistiskt, säger hon.

 Forskarna från Örebro universitet har deltagit i en rad paneler och presentationer under konferensen, bland annat om EU-finansiering, akademiska utvärderingar, metodologiska gränsdragningar genusvetenskapliga begrepp, den genusvetenskaplig publiceringens villkor, kvinnor, mångfald och ledarskap och genusvetenskapliga perspektiv på mobilitet.

 Från Örebro universitet deltog Renée Andersson, Dag Balkmar, Anne-Charlott Callerstig, Zhang Chi, Ida Maria Börjesson, Lena Gunnarsson, Amund Hoffart, Liisa Husu, Raisa Jurva, Sofia Strid och Anika Thym.