Örebroforskare ska undersöka socialsekreterares arbetsmiljö

Anders Bruhn, professor i socialt arbete, får 3,5 miljoner kronor från Afa Försäkring för att undersöka socialsekreterares arbetsmiljö.

Socialsekreterarnas arbetsmiljö präglas av hög personalomsättning, stress, ohälsa och utbrändhet. Nyutexaminerade socionomer, som ska etablera sig i yrket, är särskilt utsatta.

Anders Bruhn ska studera yrkesval och etablering i syfte att förbättra kunskapen om de nyanställdas upplevelser av arbetsmiljön och hur detta kan kopplas till stress, ohälsa och personalgenomströmning.