Örebroprofessor tar fram nya etiska regler efter Macchiarini-skandalen

Ingemar Engström, professor vid Örebro universitet, har utsetts som en av tre experter som ska ta fram ny regler och riktlinjer för forskare och läkare som verkar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård.
Anledningen är skandalerna runt kirurgen Paolo Macchiarini och utredningen är ett samarbete mellan Vetenskapsakademin och Svenska Läkaresällskapet.

Ingemar Engström

Utredningen kommer att gå igenom de juridiska och etiska krav som finns, belysa det ansvar forskare och läkare har, och se över hur patienterna ska ges bästa möjliga information och skydd.

Särskilt viktigt i utredningen blir att utarbeta praktiska riktlinjer för vilka krav som måste vara uppfyllda för att oprövade behandlingsmetoder skall få användas på svårt sjuka patienter. Utredarna kommer också att formulera riktlinjer för hur behandlingsförsök ska rapporteras i vetenskapliga tidskrifter. Huvudmålsättningen med utredningen är att ta fram riktlinjer till skydd för patienter och till ledning för forskare och läkare.

– Frågan om gränslandet mellan sjukvård och forskning innefattar viktiga etiska ställningstaganden. Lagstiftningen behöver vara så tydlig som möjlig men därtill kan det behövas professionella riktlinjer för kliniker och forskare. Detta är viktigt, inte minst för allmänhetens förtroende för sjukvården och den medicinska forskningen samt för att kunna garantera att ingen patient far illa, säger Ingemar Engström, som är ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

Behovet av riktlinjer är stort och det är tänkt att utredningen ska kunna presentera sina förslag så fort som möjligt.

 – Innehållet är viktigare än hur lång tid det tar, men vi siktar på att ha en rapport färdig innan sommaren, säger Olle Lindvall, utredningens ordförande och professor vid Lunds universitet och ledamot av Vetenskapsakademin. Den tredje ledamoten är professor Elisabeth Ståhle, Uppsala Universitet, expert på avancerad kirurgi.