Örebroprofessor utvecklar civilrätten inom EU

Laura Ervo

Laura Ervo, professor i processrätt vid Örebro universitet.

Ett projekt är precis avslutat och ett har precis börjat. Gemensamt för båda är Laura Ervo, professor i processrätt vid Örebro universitet som deltar i detta långsiktiga arbete att utveckla civilrätten inom EU.

Huvudman för projekten är The European Law Institute, ELI, som är ett oberoende organ med syfte att utvärdera och förbättra lagstiftningen i Europa. Det är inget EU-organ men har kopplingar till Europaparlamentet, som är en av ELI:s observatörer.

ELI är en mötesplats för olika typer av jurister, forskare, domare och advokater från olika juridiska traditioner. Laura Ervo är skandinavisk representant i två projekt om civilrätt i europeiska länder.

– Särskilt bevisrätten skiljer sig väldigt mycket mellan länderna, som till exempel svensk civilrätt skiljer sig från det brittiska common law-systemet. säger Laura Ervo.

Det första av projekten som Laura Ervo deltar i avslutas nu till årsskiftet medan det andra precis har börjat och ska pågå i två år.

ELI som organisationen kan inte fatta beslut, men ge råd.

– Det finns ett stort intresse från EU-parlamentet för vårt arbete och målet är att skriva gemensamma regler för utveckla den europeiska civilrätten. Då kommer även Sverige att påverkas. För mig är det viktigt att det goda system vi har i Sverige inte försämras, säger Laura Ervo