Platser som kan bygga varumärken

Åsa Jernudd och Helen Andersson

Åsa Jernudd och Helen Andersson, forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet.

Hur Arla använder kosläpp för att sälja mjölk är bara ett av många teman i dag när forskare från flera olika ämnen och länder möts på Örebro universitet för att diskutera platsens betydelse.

I dag medverkar forskare inom kulturgeografi, sociologi, filmvetenskap, lingvistik, och medie- och kommunikationsvetenskap i ett internationellt symposium med fokus på "plats". De berättar om vitt skilda platser – staden, landsbygden, kyrkogården och så biografen och bondgården.

Medie- och kommunikationsvetaren Helen Andersson beskriver hur Arla använder kosläppen för att sälja mjölk. Ett kommersiellt evenemang där platsen är central och ger människor en upplevelse de bär med sig.

– En vanlig bondgård blir platsen för något som kan liknas vid en festival. Stadsbor får uppleva svensk natur och glada, hoppande kor. Goda värden överförs till produkten, säger Helen Andersson.

Bygga ett varumärke

Att platser som ger positiva upplevelser är bra för att bygga ett varumärke håller hennes kollega Åsa Jernudd med om. Hon har studerat biografer och konstaterar att vi ofta minns biografen även om vi glömt filmen.

– Därför vill jag förstå film i sitt fysiska sammanhang. Platsen har stor betydelse och etsar sig fast i vårt minne, säger Åsa Jernudd.

– Jag arbetar sedan tidigare ihop med Mats Lundmark, professor i kulturgeografi vid Örebro universitet. Kulturgeografer har ju alltid fokuserat på platsers betydelse och den här dagen är en chans för andra att komma samman kring det och både fördjupa förståelsen och bolla idéer, säger Åsa Jernudd.

Text och foto: Linda Harradine