Pris för ”enastående” bidrag till psykiatrin

Forskaren Nikolaos Venizelos tittar i ett microskop

Nikolaos Venizelos, forskare vid Örebro universitet ha tilldelats ett internationellt pris för sina ”enastående” bidrag till psykiatrin. Priset var oväntat, men mycket välkommet kommenterar han.

– Kul att mitt långa och tålmodiga forskningsarbete uppmärksammas. Det visar att den forskning jag bedriver har betydelse och att vi är på rätt spår.  Det är också en uppmuntran till min forskargrupp och inte minst för avdelningen där forskningen pågår, säger Nikolaus Venizelos.

”The Delphic Prize for outstanding contributions to Psychiatry and Related Sciences” delas ut i Aten 6 oktober i samband med en internationell konferens i psykiatri och psykofarmakologi.

Byggt en unik biobank

Professor emeritus Nikolaos Venizelos forskar om mekanismer bakom neuropsykiatriska sjukdomar som schizofreni, autism, ADHD och bipolära sjukdomar.

Han har byggt upp ett laboratorium och en unik biobank med hudceller från patienter, så kallade fibroblaster, vid enheten för medicinsk diagnostik vid Örebro universitet. Laboratoriet är världsledande inom forskningen om hur aminosyrorna tyrosin och tryptofan tas upp till hjärnan för att bygga signalsubstanserna dopamin och serotonin, som i sin tur är nödvändiga för att det centrala nervsystemet ska fungera.

Nikolaos Venizelos och hans forskargrupp har också tagit fram en teknik, fibroblastmetoden, för att med hudceller kunna studera mekanismer bakom neuropsykiatriska sjukdomar utan att resultatet påverkas av yttre faktorer som till exempel läkemedel. I sin aktuella forskning studerar han också hur cytokiner - en substans som indikerar inflammationer - och miljögifter påverkar mekanismerna bakom neuropsykiatriska sjukdomar. I en avhandling senare i år presenteras nya sätt att studera orsaker till schizofreni och bipolär sjukdom.

Omprogrammera hudceller

I ett samarbete med en forskargrupp i New York arbetar Nikolaos Venizelos med metoder för att omprogrammera hudceller till hjärnceller för att kunna studera personer med autism på cellnivå.

Målet för denna forskning är att identifiera och förstå mekanismerna bakom neuropsykiatriska sjukdomar ner till genetiska avvikelser på cellnivå, för att mer kunna anpassa behandlingen av schizofreni och närbesläktade sjukdomar.

– Vår forskning är unik och vi har visat att tyrosin, tryptofan och cytokiner är starkt inblandade i mekanismerna bakom schizofreni, autism, ADHD och bipolär sjukdom, säger Nikolaos Venizelos.