Prisad artikel om bättre behandling

Behandling av patienter med bipolär sjukdom kan ha svåra biverkningar. Adrian Meehan, doktorand vid Örebro universitet, har fått ett internationellt pris för en artikel som visar på hur denna behandling kan förbättras.

Adrian Meehan.

Adrian Meehan.

– Idag saknas det internationella och nationella riktlinjer för omhändertagande av litiumbehandlade patienter med förhöjda kalkvärden i blodet. Om vår forskning hjälper till att förbättra omhändertagandet är det en vinst för patienten, vården och samhället, säger Adrian Meehan som är ST-läkare på geriatriska kliniken på Universitetssjukhuset, USÖ.

Priset, The Mitchell B. Balter Award for 2015, delas ut av tidskriften Journal of Clinical Psychopharmacology och ges till forskning som visar på klar och omedelbar praktisk användning.

Litium används främst för att behandla patienter med bipolär sjukdom. En möjlig biverkan är förhöjda värden av kalk i blodet vilket i sin tur kan ge symptom som stor trötthet, depression och förvirring.

– Vi har försökt kartlägga hur litium orsakar mindre kända biverkningar och sedan har vi försökt ge klara instruktioner och råd om hur man följa upp den enskilda patienten, säger Adrian Meehan, som tänker fira priset på 250 dollar tillsammans med sina medförfattare. Kanske med en bättre middag.

– Jag kommer att definitivt bjuda dem på ett glas champagne. Jag tror på att fira dessa ljusglimtar i vardagen.  

En beskrivning av artikeln finns på Läkartidningens hemsida.