Prisade Örebroforskare utvecklar sjukvården

Karuna Dahlberg och Stina Jorstig med sina priser.

Två Örebroforskare fick nyligen pris på Medicinteknikdagarna. Karuna Dahlberg har undersökt hur patienter upplever att kontakten med sjukvården fungerar, om de får använda en app efter dagkirurgi. Stina Jorstig har tagit fram en ny metod för att undersöka hjärtats förmåga att pumpa blod vid en ultraljudsundersökning.

– Ultraljud och MR-kamera är två vanliga tekniker för att undersöka hjärtat. MR anses bäst kunna avbilda hjärtat för att bedöma pumpförmågan, men ultraljud är en vanligare och enklare teknik. En förbättrad metod med ultraljud skulle underlätta vid bedömningen av fler patienter. Idag finns till exempel bara tre MR-kameror på Universitetssjukhuset i Örebro, säger Stina Jorstig, som vann priset för Best research paper.

Hon är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik och även om forskningen började med programmering har det varit mer kliniskt arbete mot slutet. Snart doktorerar hon i ämnet medicin vid Örebro universitet.

För Karuna Dahlberg är det tvärtom. Hon har sin grund inom vården som specialistsjuksköterska i intensivvård innan hon blev doktorand i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet. Hennes studie om Rapp, ett digitalt verktyg för uppföljning av patienter fick priset Best clinical paper.

– Det var roligt att få priset, framför allt för att få bekräftelse på att fler än vi tycker att det är ett viktigt projekt. Att andra yrkeskategorier kan se nyttan med det vi gör, säger Karuna Dahlberg.

– Min utvärdering visar att Rappen gör att patienter känner sig trygga. Det är värdefullt att få rapportera hur man mår och veta att det räcker att trycka på en knapp för att en sjuksköterska ska ringa upp mig.

Text: Linda Harradine
Foto: Privat