Pristagare från Örebro ser forskningens betydelse för att förebygga våld

Lia Ahonen, lektor i kriminologi vid Örebro universitet, har fått ett amerikanskt pris som går till framstående forskare i början av karriären. Själv säger hon att det är ett privilegium att ha fått arbeta med några av de internationellt mest framgångsrika forskarna inom kriminologi.

Lia Ahonen har fått en amerikanskt pris.

– Jag ser den här utmärkelsen som en sporre att fortsätta utvecklas professionellt och bygga fler och starkare broar mellan forskning och lagstiftning, för att på så sätt bättre kunna förebygga allvarlig våldsbrottslighet i Sverige och internationellt genom ett förbättrat kunskapsutbyte mellan forskare och beslutsfattare, säger Lia Ahonen.

Hon är verksam som gästforskare vid University of Pittsburgh i USA fram till augusti 2017, där hon framför allt studerar ungdomars kriminalitetsutveckling, allvarlig våldsbrottslighet, mord och vapenvåld.  Hon forskar också om vapenpolitik, om policyfrågor inom rättsväsendet i olika länder och om ledarskap och organisationsutveckling, med ett särskilt intresse för organisationer inom rättsväsendet och mental hälsa.

Bred, djup och produktiv

Utmärkelsen delas ut av avdelningen för Developmental and Life-Course Criminology inom The American Society of Criminology. Lia Ahonen är en av två forskare som får årets utmärkelse för forskare i början av karriären, båda för sina betydelsefulla bidrag till kunskapen om hur kriminellt beteende utvecklas.

I motiveringen till priset står bland annat att Lia Ahonen, trots att hon är i början av forskarkarriären, etablerat sig inom kriminologiforskningen. Hon är mycket produktiv och hon visar på både bredd och djup i sin forskning enligt prisjuryn.

– Den här utmärkelsen är en bekräftelse på hur viktigt det är att våga ta steget att utveckla internationella samarbeten och kliva ut ur sin egen bekvämlighetszon, säger Lia Ahonen som ger sina kollegor vid Örebro universitet en eloge för att de stöttat henne.

Text: Maria Elisson