Stolt pristagare vid årets Joseph Schumpeterkonferens

Johan Karlsson.

2016 års pristagare vid Schumpeterkonferensen i Montreal

Johan Karlssons presentation om hur man kan utnyttja information om ledning, släktskap och ägande utifrån ett världsunikt företagsregister tilldelades 2016 års Schumpeters Poster Student Prize.

Joseph Schumpeters pris delas ut vart annat år för att lyfta fram nya vetenskapliga bidrag i linje med Schumpeters arbete. I år gick ett av priserna (Schumpeters Student Poster Prize) till Johan Karlsson, doktorand på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Johan har, i samarbete med SCB, tagit fram ett världsunikt register kring ägandeförhållanden för företag.

- I min forskargrupps arbete följer vi Schumpeters tanke att ta ett bredare grepp kring begreppet innovation. Vi ser inte bara till produktinnovation, utan riktar in oss mot drivkrafterna bakom företagens innovationskraft. Det rör sig ofta om ägarens innovationsförmåga, förmåga att tänka nytt och bryta sig loss från gamla mönster, säger Johan.

Forskningen visar på flera intressanta uppgifter angående familjeägda företag.  Till exempel ser man att de är relativt försiktiga att ta lån, vilket innebär att eventuella företagsstöd kanske inte ska handla om högre kreditgivning, utan snarare om att låta företagen behålla större del av sina vinster.

- Då kan det skapas större möjlighet till organisk tillväxt, menar Johan.

Enligt Johan står familjeföretagen för 38 procent av Sveriges totala BNP samt för 33 procent av sysselsättningen. Det blir därmed intressant att lära sig mer om hur dessa familjeföretag fungerar.