Klart med Johan Schnürer som ny rektor

Johan Schnürer

Johan Schnürer

Regeringens fattade idag torsdag beslut om att anställa professor Johan Schnürer som ny rektor för Örebro universitet.

– För mig som kommer från ett naturvetenskapligt universitet är det spännande att komma till ett universitet med en sådan bredd och vilja att samverka över ämnesdisciplinerna som här i Örebro, säger han.

- Jag välkomnar beslutet att utse Johan Schnürer till rektor och ser fram emot ett givande samarbete framöver, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning, i ett pressmeddelande från regeringen

Johan Schnürer är professor i mikrobiologi vid SLU, Sverige lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har där varit vicerektor för samverkan i sex år och innan dess prefekt under 14 år. Han tillträder som rektor för Örebro universitet 1 juli i år, med ett förordnande till och med sista mars 2022.

Johan Schnürer ser en framtid för forskning och utbildning som kräver allt mer av just samverkan – humanistiska ämnen, samhällsvetenskap, naturvetenskap, medicin och teknik tillsammans.

Något av det första han kommer att göra som rektor på Örebro universitet är att tillsätta ett ”rektors forskarråd”:

– Jag vill samla framstående forskare från olika områden för att de ska kunna ge råd till universitetsledningen om därmed bidra till den strategiska utvecklingen av forskningen på Örebro universitet, säger han.

Johan Schnürer har varit verksam vid SLU i 30 år. Hans forskning är inriktad på livsmedels- och fodermedelsmikrobiologi. Han också startat företag utifrån sin forskning.

Han är född 1957, uppvuxen i Örebro, gift och har tre barn. Johan Schnürer kommer att veckopendla till Örebro från sitt hem i Uppsala.