Regeringsuppdrag till professor Jens Schollin, tidigare rektor vid Örebro universitet

Tidigare rektor vid Örebro universitet, professor Jens Schollin, har fått regeringens uppdrag att genomföra en översyn och lämna förslag till ett sammanhållet system för läkarens grundutbildning och specialisering.

Översynen skall utgå från förslaget om en ny läkarutbildning, som regeringen har lämnat i betänkandet "För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning", och syftar till att bättre harmonisera den svenska utbildningen med andra europeiska läkarutbildningar. Jens Schollin skall också ta ställning till om det behövs införas en obligatorisk introduktionskurs inom ramen för specialistutbildning och i så fall hur den skall utformas. Detta då förslaget till en ny struktur för läkarutbildningen och läkarens specialisttjänstgöring inte längre innehåller den traditionella AT (allmän tjänstgöring) tjänstgöringen mellan läkarutbildningen och specialisttjänstgöring.

Uppdraget är på 50 procent och skall redovisas till regeringen senast 31 maj 2017.

– Det är ett viktigt uppdrag som är mycket hedersamt att få och det har stor betydelse för kompetensförsörjningen av läkare i landet, säger Jens Schollin.

Örebro universitets rektor Johan Schnürer gläds över att Jens Schollin har fått detta viktiga regeringsuppdrag som kommer att ha stor betydelse för att utveckla svensk läkarutbildning.