Resultatfixering förstör för idrottare

John Jouper

John Jouper

Sätt inte upp mål utan lägg kraften på själva uppgiften. Idrottsforskaren John Jouper, Örebro universitet, har skrivit en handbok för idrottare och tränare som bryter med den klassiska idrottspsykologin – med syfte att öka förmågan att prestera.

– Det nya är att vara kvar i genomförandet och fokusera på uppgiften, att acceptera det som är utan att värdera - och hålla bort tankar som leder till stress, säger John Jouper.

Hans nya bok Mental tuffhet. Fokus på uppgiften är baserad på prestationspsykologi, som i sig inte är begränsad till idrotten utan är giltig i alla sammanhang där det gäller att nå resultat. Men prestation är i högsta grad förknippat med idrottsutövning.

– Idrottare kan gå sönder av för höga yttre krav. Det viktiga är istället att fokusera på uppgiften för att kunna nå toppen av sin förmåga, säger John Jouper. Han vänder sig mot att sätta upp mål för idrottsprestationer. En fixering vid resultat och medaljer är ett hinder och grogrund för tankar och känslor som kan leda till låsningar och stress. Det traditionella sättet att hantera stressen har varit att lära sig att slappna av.

– Men det är inte säkert att avslappning leder till bättre resultat, konstaterar John Jouper, som istället ser medvetandet om kedjan ”acceptera-nollställa-återfokusera” som sättet för idrottaren att nå toppen av sin förmåga, och det utan att plågas av hämmande prestationsångest.

John Joupers bok är utgiven av förlaget Sisu idrottböcker och på torsdag 7 april håller han en föreläsning klockan 17.30 i Hörsal P 2 i Prismahuset som riktar sig till ledare och aktiva över 15 år. Föranmälan ska ske till  Sisu.