Så påverkar turismen vägen till vuxenlivet

Peter Möller

Peter Möller har studerat hur turismen påverkar unga i Sälen på väg in i vuxenlivet.

Det är lätt att få jobb i Sälen för unga. Trots att det till stor del handlar om säsongsarbete underlättar den rörliga arbetsmarknaden klivet in i vuxenvärlden för unga på orten. Peter Möller har sin avhandling i kulturgeografi vid Örebro universitet undersökt effekten av turismen. Och så har han hittat fördomar.

– Jag tror att min avhandling kan ge värdefulla kunskaper om turismens bidrag till utvecklingen på landsbygden och ungas vuxenblivande, säger Peter Möller som arbetar som samhällsanalytiker på Region Dalarna.

Sälen präglas av turismen med vintern som högsäsong. För unga som växer upp där banar jobbmöjligheterna vägen in i vuxenlivet:

– Många av de intervjuade berättar att de börjat jobba extra redan i unga år. Flera har också fått ta stort ansvar på sina arbetsplatser. Det stora flödet av människor ger också jobbkontakter på andra platser, inte minst under sommaren, då det finns väsentligt färre jobb i Sälen, berättar Peter Möller.

Lätt att få första jobbet

I början av vuxenlivet erbjuder Sälen öppna dörrar in på arbetsmarknaden. Däremot är det svårare att få permanent anställning och därmed en plattform för att bilda familj och etablera sig på orten. Trots det menar många av de som etablerat sig i vuxenlivet att ”det oftast löser sig till slut” enligt Peter Möller.

I en delstudie intervjuar han avgångseleverna från grundskolan i Lima under åren 1993 till 1995. I den gruppen har hälften stannat kvar i bygden, och hälften lämnat hemorten.

– Deras samlade allmänna bild av Sälen är positiv, även hos dem som flyttat. Det skär lite mot annan forskning som visar att de som flyttar ofta har en ganska negativ bild av hemorten.

Både plus och minus i Sälen

I en annan studie fördjupar Peter Möller motsättningen mellan begreppen urban och rural. Urban står för staden och positiva egenskaper som kreativitet, ambition och framåtanda, medan rural är lika med landsbygden som i sin tur förknippas med bakåtsträvande, inskränkthet och brist på ambition.

– Allt detta finns i Sälen, precis som på andra platser. Men i Sälen är kreativitet och framåtanda påtagligt om man ser till hur turismen utvecklats. Många vill därför omdefiniera Sälen med sin positiva utveckling och kalla den urban.

– Jag blev förvånad av hur starka fördomarna om landsbygden är. Det finns kreativitet både i städer och på landet, så det är fel att definiera landsbygden som icke-kreativ i sig.

Peter Möller vill utifrån den analysen tillföra begreppsparet modern-traditionell, för att synliggöra att både stad och land kan ha dessa båda egenskaper.

Text: Maria Elisson
Foto: Amelie Sahlin