Smokebot ser där inget syns

Gruppbild vid projektmöte i Wien för SmokeBot.

När SmokeBot varit i gång i ett år, samlades man i Wien från olika delar av projektet för utvärdering. Professor Achim Lilienthal, som är koordinator för SmokeBot, säger att man ligger före tidsschemat i det treåriga EU-projektet.

– Det har gått bra. Till och med mycket bra. Vi ligger före tidsschemat och hittills motsvarar SmokeBot mycket väl våra förhoppningar.
Ett år efter starten av robotprojektet har alla intressenter haft en första utvärdering av projektet med den rökseende roboten och professor Achim Lilienthal vid Örebro universitet är mycket nöjd.

Smokebot

Den robusta roboten, alltså själva fordonet med motor och larvband, finns sedan tidigare, men utrustas nu med SmokeBot-projektets speciella sensorer, radar och kameror för 3D-radar.

Han är koordinator för 35 miljoner kronorsprojektet med det fullständiga namnet Mobile Robots with Novel Environmental Sensors for Inspection of Disaster Sites with Low Visibility. Det handlar alltså om att få en robot att kunna navigera på egen hand i en miljö där sikten är noll och där det också kan finnas gaser och andra risker.

I samband med den nyligen genomförda utvärderingen i Wien, samlades alla intressenter för att se SmokeBot i aktion, forskare, industri, användare och finansiärer.

Klarar navigation

– Än så länge använder vi ett tvådimensionellt radarsystem. Men vi kunde ändå se hur roboten klarade att navigera i ett helt rökfyllt utrymme. I framtiden kommer vi att utveckla 3D-radar och då blir det ännu bättre.

Nu kunde SmokeBot visa, hur en operatör med hjälp av robotens sensorer kan navigera i det rökfyllda rummet. På grund av röken går det inte att navigera med hjälp av kamera och inte heller en laserscanner kan se igenom röken. Med hjälp av radarsystemet kan roboten bygga upp kartor av det rökfyllda rummet, som operatören använder för att navigera. SmokeBot kan alltså ge en god bild av en olycksplats dit ingen människa kan ta sig eller se något.

– Det vi redan nu kan göra med SmokeBot, har ingen kunnat göra tidigare.  Den kan alltså bli ett mycket värdefullt hjälpmedel när bränder ska bekämpas. Den kan också göra nytta i andra rökiga eller dammiga miljöer.

Utvecklad teknik

Det forskarna vid Örebro universitet framförallt sysslar med är att utveckla själva robottekniken, alltså hur SmokeBot kan navigera. Tillsammans med andra parter i projektet utveckla man också gassensorer och radarsystem. Räddningstjänsten i tyska Dortmund bidrar med praktiska kunskaper och behov. 

Den robusta roboten, alltså själva fordonet med motor och larvband, finns sedan tidigare, men utrustas nu med SmokeBot-projektets speciella sensorer, radar och kameror.

Mot Shanghai

I slutet av juni är Achim Lilienthal inbjuden som talare till Shanghai Tech University och deras stora årliga symposium, som i år handlar om robotics, virtual reality samt datorteori och –system.

– Det blir ett utmärkt tillfälle att få presentera SmokeBot för över 1 000 forskarkolleger, studenter och andra intresserade från hela världen, säger han.

SmokeBot finansieras med 35 miljoner kronor från EU-kommissionen, som också hade representanter på plats vid utvärderingen i Wien. Där fanns också de andra parterna i projektet Leibniz Universität Hannover, Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik, Taurob GmbH (Austria), University of Warwick och Berufsfeuerwehr Dortmund.

Text: Lars Westberg