Snabbare och enklare spårning av miljögifter

Dawei Geng vid en maskin.

Dawei Geng har i sin avhandling granskat en ny mätmetod för att spåra miljögifter.

Stockholmskonventionen om att minska utsläppen av långlivade organiska miljögifter undertecknades 2001. Men överenskommelser på pappret blir verkliga först när de genomförs och kan mätas säkert.
Dawei Geng har i sin avhandling vid Örebro universitet granskat en helt ny analysmetod och bekräftat att den kan användas, en metod som spar både tid och pengar.

Dawei Geng

Dawei Geng.

Hösten 2012 kom Dawei Geng till Örebro universitet med ett kinesiskt stipendium i bakfickan, lockad av de goda förutsättningarna vid forskningscenter MTM (Människa-Teknik-Miljö), ett av FN:s tre referenslaboratorier för de långlivade miljögifter – bland annat dioxin och bromerade flamskyddsmedel – som Stockholmskonventionen vill begränsa.

Ungefär samtidigt etablerades Waters Center of Innovation vid Örebro universitet som innebär att universitetet fick tillgång till utrustning från Waters Corporation i Manchester och blev en aktiv part i utvecklingen av olika analytiska instrument.

Biljarddels gram

Det var en lyckad kombination som gav resultat då Dawei Geng presenterade sin doktorsavhandling som granskat en helt ny mätmetod som – om den fungerar – kan detektera miljögifter ner till ett femtogram. Ett femtogram är en biljarddels gram eller i siffror 0,000 000 000 000 001 gram.

– När det handlar om så låga halter är det viktigt att instrumenten och analysmetoden är extremt stabil, att proven kan upprepas med samma resultat, säger Dawei Deng och fortsätter:

– Mina studier visar att mätmetoden håller och med det följer stora fördelar, bland annat kräver den nya metoden inte så dyra instrument och är enklare att utföra för laboratoriepersonalen.

Vilket är goda nyheter för de som önskar att arbetet med Stockholmskonventionen skyndas på. Sedan överenskommelsen 2001 har visserligen 179 länder undertecknat konventionen, men de enskilda ländernas genomförandeplaner befinner sig på olika stadier. Exempelvis redovisade Naturvårdsverket den svenska genomförandeplanen våren 2012.

Även i normal atmosfär

Den nya analysmetoden innebär, väldigt kort och förenklat, att proverna – till exempel extraherad fettvävnad eller blodprov – förångas och joniseras för att kartlägga vilka miljögifter det innehåller, samt mängd. Den gamla metoden krävde att joniseringen skedde i vakuum, den nya metoden går att utföra i normal atmosfär.

– Den nya metoden använder en mjukare teknik där ämnena, miljögifterna, inte faller sönder i lika stor utsträckning. Detta förbättrar möjligheten att mäta dessa ämnen och ger även möjlighet att spåra nya och okända ämnen.

Text: Gunnar Sundell