Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare

Örebro universitet är ett av sex lärosäten som har fått regeringens uppdrag att arbeta fram ett snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister och Gustav Fridolin, utbildningsminister presenterar det nya förslaget på en presskonferens i Stockholm.

- Det är viktigt för oss att bidra till att ta tillvara resurser som stärker skolan och underlätta en snabbare etablering för nyanlända lärare, säger Jens Schollin, rektor på Örebro universitet.

Utbildningen ska pågå under 26 veckor och varvas med praktik på skola eller förskola. Parallellt med detta sker studier i yrkessvenska. En stor andel av de nyanlända som har en lärarutbildning eller förskollärarutbildning är arabisktalande och därför kommer kursen att delvis ges på arabiska.

Just nu förbereder lärosätena en kurs – Att arbeta i svensk skola och förskola - med fokus på hur den svenska skolan och förskolan styrs och organiseras, lärarens arbete samt didaktik och lärande.

Två eller tre kursstarter per år

Under utbildningen görs en bedömning av varje deltagare, som underlag för hur en individuell komplettering efter 26-veckorsperioden ska utformas. Detta sker utifrån svaret på ansökan om legitimation från Skolverket och den enskildes förutsättningar.

- Vägen till lärar- eller förskollärarlegitimation varierar beroende på den enskildes tidigare utbildning och yrkeslivserfarenhet, säger Marie Holm, som utreder snabbspåret för lärare vid Örebro universitet.

Universiteten planerar två eller tre kursstarter per år och lärosäte. Första kursstart för Örebro universitet är planerad till 15 augusti 2016. Hela projektet är ett samarbete mellan sex lärosäten, Arbetsförmedlingen, skolhuvudmän och arbetsmarknadens parter. Förutom Örebro deltar Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet.