Söker efter ny form av skatt för att hindra onödiga konkurser

Det finns en risk att livskraftiga företag tvingas i konkurs. Orsaken är att styrelseledamöterna har personligt betalningsansvar för aktiebolags skatter.
Professor Eleonor Kristoffersson vid Örebro universitet har fått forskningsanslag för att jämför Sverige med andra länder med målet hitta mer ändamålsenliga regler.

Eleonor Kristoffersson

Eleonor Kristoffersson

Studien finansieras med 493 000 kronor av Torsten Söderbergs stiftelse. Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt, ska tillsamman med Ylva Larsson, lärare på Örebro universitet med lång yrkeserfarenhet från Skatteverket, jämför de svenska reglerna med andra europeiska länder:

– Finland är det land av de nordiska länderna som har lägst grad av personligt ansvar för inbetalning av skatter, konstaterar Eleonor Kristoffersson.

Intressen på tvärs

I Sverige måste företrädarna för ett aktiebolag, till exempel styrelsen, betala skatterna med egna pengar om bolaget i sig inte gör det.

– När ett aktiebolag börjar gå dåligt finns det två saker att göra. Antingen försöker man att få det fötter igen, eller så lägger man ner genom att gå i konkurs. Dessa regler kan leda till att livskraftiga företag läggs ner i förtid eftersom företrädarna inte vill riskerna att bli betalningsansvariga, säger Eleonor Kristoffersson och pekar på att allmänintresset att skydda skatteintäkterna i detta fall kolliderar med företagens möjligheter att klara sig ur ett besvärligt läge.

Målet för den jämförande studien är att se om det finns bättre sätt att balansera dessa två intressen.

– Vi vill se om det går att undanröja problemet med att potentiellt livskraftiga företag avvecklas av skatteskäl, säger Eleonor Kristoffersson.

Text: Maria Elisson
Foto: Örebro universitet