Risker viktiga för beslut om stomi vid canceroperation

I Sverige får mer än 90 procent av dem som opereras för ändtarmscancer en stomi, en påse på magen. Hannah Floodeen visar i sin avhandling vid Örebro universitet att det är viktigt att i varje enskilt fall göra en värdering om en patient ska få en stomi eller inte.

Hannah Floodeen

– Man behöver se över riskfaktorerna för att drabbas av allvarliga komplikationer. En frisk yngre kvinna som inte röker, cancern har upptäckts tidigt och att hon inte har fått strålbehandling räknas som en lågriskgrupp, säger Hannah Floodeen, specialistläkare på kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

I Sverige drabbas årligen 2 000 personer av ändtarmscancer. I samband med operationen läggs ofta en stomi. Den kan minska risken för att patienten drabbas av allvarliga komplikationer efter operationen.

– I min forskning har jag tittat på vilken roll stomin spelar för att förebygga läckage i tarmskarven och på vad som händer när en sådan tillfällig stomi tas bort, berättar Hannah Floodeen. Hennes avhandling visar också att en påse på magen inte verkar påverka tarmfunktionen på sikt, trots att många upplever besvär efter operationen. Resultatet visar också att komplikationer kan komma efter det att patienten skrivits ut.

I studien ingick 234 patienter på sjukhus över hela landet. Många har kvar stomipåsen under lång tid och en patient av fem behåller den resten av livet.

Avhandlingen visar också att många stomier tas bort för sent. Det beror delvis på att det är en lågt prioriterad operation inom sjukvården idag enligt Hannah Floodeen.