Studenter vill ha hårdare regler

Isabella Leksell, Martin Appelqvist, Hampus Nylin och Lydia Söderlund.

Isabella Leksell, Martin Appelqvist, Hampus Nylin och Lydia Söderlund deltog i visionen för hållbarhet.

Sex timmars arbetsdag, balkongodlingar och massor av städer i Norrland var några konkreta inslag i de visioner för Sverige som studenter från sex utbildningar vid Örebro universitet tog fram under en tvådagarskonferens om hållbarhet.

Peter Langlott, Gun Abrahamsson och Ann-Cathrine Åquist, lärare under Hållbarhetskonferensen.

– Det viktigaste har varit processen, att få in andra perspektiv och inse betydelsen av samarbetet med andra yrkesgrupper, säger Gun Abrahamsson på Handelshögskola.

Sammanlagt deltog 170 studenter, merparten från ekonomutbildningarna, i Hållbarhetskonferensen. På torsdagseftermiddagen var det ”vernissage” på posters från 21 grupper sammansatta av studenter från olika utbildningar.

– Alla på universitetet borde lära sig om hållbarhet. Inte minst ekonomer borde ta del av andras tankar. Det är ju vi som kan vara till skada för samhället, säger Hampus Nylin, som själv studerar just ekonomi.

För Martin Appelquist, blivande måltidsekolog, var konferensens innehåll helt i linje med det han studerar:

– Det var roligt att se att alla har samma ambitioner, även ekonomer, de som är svårast att påverka eftersom det är pengarna som styr. Jag lärde mig hur de tänker, säger han.

Energi från kroppsvärme

Kemistudenten Lydia Söderlund ser ett stort värde av att lära av varandra.

– Och så var det roligt att se att så många var positiva till vegankost, konstaterar hon som själv är vegan.

– Det har varit bra att för mig att ta del av andras perspektiv, att inse att vissa saker inte är så enkla, säger Isabella Leksell, lärarstudent som bland annat lyssnat på ekonomernas argument.

Mer kultur, mer fritid, bilfria städer och energi från kroppsvärme var några andra visionära förslag för ett Sverige 2040. Det fanns också tankar om hur vi ska nå fram till detta mer hållbara samhälle.

– Många pratade om att staten måste styra mer, att det ska finnas tydliga regler. Och att det krävs utbildning, säger Gun Abrahamsson.

Hållbarhetskonferensen är ett stående inslag i ekonomutbildningen. Tanken är att samarbeta med fler av de andra utbildningarna i fortsättningen.

Text och foto: Maria Elisson