Från träningsoverall till trenchcoat

Mikael Quennerstedt och Robert Svensson vid Örebro universitet.

Mikael Quennerstedt och Robert Svensson.

En förändrad idrottsvärld har inneburit att tränarrollen också ändrats. Hur den ändrats och vad det har berott på är några frågor som Robert Svensson och Mikael Quennerstedt ska undersöka.

De senaste 50 åren har förutsättningarna för elitidrotten förändrats i grunden, något som också radikalt ändrat tränarnas roll. Från att tidigare ha varit förhållandevis okända är fotbollstränare i elitlagen i dag något av fotbollsvärldens superstjärnor.

Klubbarnas agerande och tränarens position

Professionaliseringen, kommersialiseringen och medialiseringen har ökat. Tränarna har fått större uppmärksamhet och en allt mer krävande roll.

– Vi vill undersöka hur elitfotbollstränarnas position har konstituerats genom att titta på relationen mellan de förändrade villkoren, hur klubbarna agerat och tränarens position, säger Robert Svensson.

Quennerstedt och Svensson har sökt och fått 600 000 kronor från Centrum för Idrottsforskning för att titta på detta område inom ramen för Svenssons doktorandstudier i idrottsvetenskap. Studien heter "Från träningsoverall till trenchcoat – Den svenska elitfotbollstränarens förändrade position".

Centralgestalt inom elitidrotten

Tanken är att studera den svenska elitfotbollstränaren från 1960-talet och fram till i dag. Det ska ske genom textanalys av Svenska Fotbollsförbundets tränarutbildningsmaterial och föreningsmaterial från en fotbollsklubb. Intervjuer med tränare som är eller har varit aktiva inom svensk elitfotboll ska också genomföras.

– Målet är att få en fördjupad förståelse för den utveckling som gjort tränaren till en centralgestalt inom elitidrotten. Förhoppningsvis kan resultatet ligga till grund för hur tränarutbildningar och föreningars tränarverksamhet kan fortsätta utvecklas, säger Robert Svensson.

Text och bild: Cathrine Gustavsson