Ny metod minskade viktuppgång hos gravida

Ann-Kristin Rönnberg

Ann-Kristin Rönnberg visar att det går att minska viktuppgång hos gravida kvinnor.

Metoden gav en lägre total viktuppgång under graviditeten oavsett kvinnans ingångsvikt. Kvinnorna hade också mindre med överflödig vikt kvar vid sin efterkontroll. Ann-Kristin Rönnberg visar i sin avhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet att det går att minska onödig viktuppgång under graviditeten.

– Vår metod är relativt enkel för de gravida kvinnorna. Det har inte inneburit fler besök till barnmorskan men ändå gett en positiv effekt, säger Ann-Kristin Rönnberg, överläkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

I västvärlden är det vanligt att kvinnor går upp för mycket i vikt när de blir med barn, vilket ökar risken för komplikationer under graviditeten och förlossningen. Risken för framtida övervikt hos mor och barn kan också öka.

Uppmuntrar till promenader

I sin avhandling testade Ann-Kristin Rönnberg en metod som gav tydlig information till gravida om deras rekommenderade viktuppgång och uppmuntrade även till fysisk aktivitet, till exempel trettio minuters promenad eller simning i ett visst tempo.

I studien, som drevs inom mödrahälsovården i Region Örebro län, ingick 445 friska kvinnor som fick barn mellan 2007-2010. Kvinnorna följdes upp till ett år efter förlossningen och barnen följdes sedan inom barnhälsovården fram till 2015.

– Vi har valt att undersöka hur metoden påverkar viktuppgången oberoende av vad kvinnan väger innan graviditeten. Ingen svensk studie har tidigare genomförts i den här breda målgruppen. Även internationellt finns en brist på den här typen av studier. Tidigare forskning har ofta fokuserat på kvinnor som redan har en fetma, säger Ann-Kristin Rönnberg.

– Vi har ett tydligt folkhälsoperspektiv genom vår ansats att hjälpa även normalviktiga kvinnor att undvika onödig viktuppgång och därigenom potentiellt undvika framtida övervikt.

Tar fram nya riktlinjer

Ann-Kristin Rönnberg fortsätter under hösten med att tillsammans med ansvariga inom mödrahälsovården ta fram riktlinjer om vilka råd gravida bör få om viktuppgång. Arbetet innefattar även generella riktlinjer om hur vården bäst ska ta hand om kvinnor som redan har en övervikt eller fetma under graviditeten och förlossningen.

Rekommenderad viktökning under graviditet varierar beroende på kvinnans vikt innan graviditeten. För en kvinna med normal vikt rekommenderas viktuppgång mellan 11,5–16 kg medan kvinnor med fetma rekommenderas att gå upp 5-9 kg under graviditet.

Påverkar inte barnens vikt

Avhandlingen visar att på lång sikt, cirka ett år efter förlossningen, kunde man inte se några säkra viktskillnader längre för kvinnorna i studien. Metoden såg inte heller ut att minska barnens risk för fetma vid fem års ålder. Det som hade störst betydelse för barnens risk för fetma var inte kvinnans viktuppgång under graviditet, utan vilket BMI hon hade innan hon blev gravid. Barn till överviktiga kvinnor hade en ökad risk att utveckla fetma vilket stämmer väl överens med andra tidigare studier.