Vänner utvecklar livet för unga med dövblindhet

Hans-Erik Frölander

Hans-Erik Frölander

Relationer är avgörande för att kunna lära sig hur andra människor tänker och känner. Hans-Erik Frölander visar i sin avhandling i handikappvetenskap vid Örebro universitet hur viktiga vänner är för unga vuxna som är dövblinda.

– Frågan är hur vi ska kunna stötta för att skapa fler möjligheter till en mer jämlik vänskap, alltså relationer som går utöver familjen, lärare och vårdpersonal, säger han.

Utgångspunkten för Hans-Erik Frölanders avhandling är Alströms syndrom, en sällsynt form av dövblindhet som också innebär att vitala organ i kroppen försämras. I Sverige finns idag 10 personer med den diagnosen.

Han har studerat det som kallas mentalisering, alltså att förstå hur andra människor tänker och känner, en förmåga som skapas av social relationer och språk. Barn med medfödd dövhet som inte får lära sig ett teckenspråk hindras i den utvecklingen. Samma gäller barn som föds med svåra synproblem. De samlade konsekvenserna av dövblindhet för mentaliseringen har inte tidigare studerats, konstaterar Hans-Erik Frölander.

– Mina resultat visar att hos unga med Alströms syndrom är denna förmåga signifikant sämre. Det hänger ihop med språket och språket försenas hos barn med dövblindhet. Men förmågan varierar stort. En del presterar lika bra som hörande och seende, säger Hans-Erik Frölander

Går att träna upp

Om försämringen av hörsel och syn börjar i tidig ålder påverkas förmågan mer negativt. Ett sätt att i viss mån kompensera dövhet och grava synnedsättningar är att ta in och bearbeta information, det som kallas exekutiva funktioner.

– Det är en viktig slutsats eftersom den förmågan går att träna upp. Det handlar om att lära sig sortera sinnesintryck och information. Och att uppdatera gammal information med den nya informationen.

Hans Erik Frölander pekar på vikten av sociala relationer för personer med dövblindhet. För de flesta handlar kontakterna om familjen, lärare och vårdpersonalen, mycket professionella relationer som inte är jämlika.

– Det är inte konstigt att inte ha många vänner, men fler kamratkontakter vore bra, även för hälsan hos unga vuxna med dövblindhet. Man lär sig helt andra saker med jämnåriga. Här är internet en viktig kanal, säger han och pekar också på en roll för handikapporganisationerna.

Text: Maria Elisson
Foto: Sakher Alattar