VD för Telia Sonera tillbaka i Örebro som årets alumn

Johan Dennelind, vd för Telia Sonera, är tillsammans med den moderata toppolitikern Elisabeth Svantesson, årets alumner vid Örebro universitet. Han är född och uppvuxen i Örebro och valde att studera i hemstaden eftersom det fanns en bra utbildning och bra lärare på dåvarande högskolan. Priset delas ut vid Örebro universitets akademiska festkonsert den 12 februari.

Johan Dennelind

– Jag såg ingen direkt anledning att gå över ån efter vatten och lämna stan då. När jag började 1990 hade de flesta gjort något annat en tid innan de började på högskolan. Vi hade mycket utbyte av varandra. Jag umgås fortfarande regelbundet med väldigt många av mina kompisar från den tiden, säger han.

Utbildningen var viktig för Johan Dennelind, bland annat för att han lärde sig tänka kritiskt och strukturerat. Det första han gjorde efter civilekonomexamen 1994 var att starta ett konsultbolag tillsammans med en kursare. En D-uppsats i hur man kan använda linjär programmering för att optimera produktionsprocesser blev ingången till det första konsultuppdraget för dåvarande Haldex Garphyttan Wire utanför Örebro. En orsak till att bli egenföretagare var att arbetsmarknaden var dålig, det fanns i stort sett inga jobb att söka.

– Min partner byggde vidare på företaget medan jag 1995 sökte och fick en traineeplats på Telia Sverige. Det ledde fram till olika positioner på Telia fram till 1999 då jag i samband med fusionsplanerna mellan Telia och Telenor hamnade i det norska bolaget.

Största jobbet hittills

Karriären fortsatte, bland annat utomlands. Från ett VD-uppdrag i Sydafrika lyftes han till VD och koncernchef för TeliaSonera 2013.

– Det är mitt största chefsjobb hittills men det var också ett företag som var mitt i en av de mest turbulenta perioderna i sin historia. Granskningen av hur Telia Soneras tidigare ledning hade etablerat sig i Uzbekistan hade lett till att den förre vd:n Lars Nyberg valde att sluta, att en stor del av styrelsen byttes ut och Marie Ehrling tog över som ordförande. Den nya styrelsen anställde mig och en viktig del av mitt uppdrag har varit att återupprätta förtroendet för bolaget.

Ärvde polisutredning

Som nytillträdd vd fick han alltså ärva den pågående polisutredningen om mutbrott i Uzbekistan. Förra året uppmärksammades misstankar om ännu en mutskandal kopplat till Azerbajdzjan.

– Det är något jag tar på största allvar, men det är viktigt att understryka att den svenska förundersökningen om Uzbekistan inte riktar sig mot bolaget. Det är fem före detta medarbetare som är misstänkta. När det gäller Azerbajdzjan så handlade det om Telia Soneras förra lednings delaktighet i en privatisering som ägde rum 2008. Det är en del i det arv vi har att hantera och det gör vi efter bästa förmåga.

Vänta om osäker

För Johan Dennelind är tydliga etiska linjer grunden för att kombinera stora affärer med etik och moral, bland annat finns nu en chef för etik- och regelefterlevnad som rapporterar direkt till VD.

Johan Dennelind har några råd till dem som ska börja studera:

– Vänta med att välja, om du inte är helt säker. Jag tror inte det är bra att gå in i en specialistroll innan man är helt klar med vad man vill ägna sig åt. Dessutom vinner man på att vara nyfiken och orädd. Själv har jag vuxit både som yrkesman och människa när jag tagit på mig uppgifter lite större än vad jag egentligen trott mig klara av.

Foto: Pentti Hokkanen/Telia Sonera