Yvonne Hirdman ger öppen föreläsning

Yvonne Hirdman gav på 80-talet svenska språket ett nytt ord - genus. Nu kommer hon, historikern och författaren, till Örebro universitet för en öppen föreläsning.

Yvonne Hirdman

Yvonne Hirdman. Foto: Lotta Törnroth/Ordfront

– Vi känner oss otroligt hedrade över att hon vill komma till Örebro, säger Sanna Wedding, ordföranden för föreningen Feministiska juriststudenter, Femjur, vid Örebro universitet som bjudit in Yvonne Hirdman.

Yvonne Hirdman är professor i historia och idag bland annat knuten till Stockholms universitet. I en rapport till den så kallade maktutredningen 1988 introducerade hon ”genus” som begrepp, en översättning av engelskans gender och hon har som forskare använt och utvecklat genusteori som analysredskap. Yvonne Hirdman är också författare och tilldelades Augustpriset för bästa fackbok 2010 för sin ”Den röda grevinnan”.

Föreläsningen på Örebro är öppen för alla. Men det finns ett särskilt intresse från juriststudenter att ta del av hennes kunskaper.

Sanna Wedding.

Sanna Wedding.

– Jurister gör hela tiden bedömningar och tolkningar av människor och situationer. Vi blir helt enkelt bättre som jurister med kunskap om genus, att förstå hur normer påverkar människor, säger Sanna Wedding, som har konkreta exempel:

– Det kan handla om våld i nära relationer, hatbrott mot transpersoner och normer inom familjejuridiken om tvåsamhet och heteronormalitet, säger hon.

Sanna Wedding ser fram mot att Yvonne Hirdman ska förmedla en grundläggande förståelse för genusvetenskap.

– Drömmen är att vi ska nå ut till folk som är kritiska till genus som vetenskap med inspiration, säger hon.

Föreläsningen är öppen för alla och äger rum onsdag 16 november kl 15.15 i Hörsal L2 i Långhuset.