20 miljoner till forskning om kvalitetskontroll av läkemedel

Ett nytt forskningsprojekt, som fått medel från KK-stiftelsen, ska utveckla kvalitetskontrollen av läkemedel. Örebro universitet deltar i projektet tillsammans med Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och flera företag.

Mårten Gulliksson

– Målet är att göra det möjligt att införa flexiblare kvalitetskontroller och säkrare rening av framtidens läkemedel, säger Mårten Gulliksson, professor i matematik vid Örebro universitet.

Örebro universitets del i projektet är att utveckla och implementera avancerade matematiska modeller för både rening och analys av biologiska läkemedel. Dessa kan i sin tur användas för att öka förståelsen av de ingående processerna och i förlängningen optimera produktionen av nya läkemedel.

I dag får inte läkemedelsbolagen avvika från den i detalj beskrivna analysmetod som godkänts av tillsynsmyndigheterna. Det innebär att när utvecklingen går framåt och metoderna förbättras, är läkemedelsbolagen låsta till gammal teknik eller att lämna in en dyr och tidsödande ansökan om tillåtelse att uppdatera metoden.

– Systemet för kvalitetskontroll av läkemedel är ett statiskt och icke flexibelt system som behöver utvecklas, säger Torgny Fornstedt, professor vid Karlstads universitet, som leder hela projektet.

I projektet ingår förutom Örebro universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, och företagen AstraZeneca, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, Attana AB och Ridgeview Instruments AB. KK-stiftelsen bidrar med 11 miljoner kronor, samverkande företag med insatser för drygt 9 miljoner, och deltagande universitet bidrar tillsammans med 3 miljoner kronor, vilket innebär att projektets totala budget är över 20 miljoner kronor.