Embrace får tummen upp av regionpolischefen

Det inger förtroende att det är Örebro universitet som har tagit fram det, säger Carin Götblad, regionpolischef, om Embrace, ett digitalt verktyg för brottsförebyggande arbete. Hon var en av deltagarna i Örebro universitet holdings seminarium i Almedalen idag.

- Målet är att Embrace ska minska brottslighet och öka tryggheten, säger professor Henrik Andershed.

Med Embrace ska det bli enklare att samverka och identifiera platser som är särskilt  brottsdrabbade och dessutom vilka dagar och tider risken att drabbas är extra stor. Det gör att det blir enklare att vara proaktiv och sätta in effektiva åtgärder.

Det är ett samarbete mellan universitetet och IT-företaget Nethouse. Örebro kommun, polisen och bostadsföretag i Örebro har varit med och testat. Verktyget bygger på den process som Brottsförebyggande rådet  och regeringen i det nya brottsförebyggandet programmet "Tillsammans mot brott" förespråkar.

Hela panelen var positiv till verktyget och såg möjligheter i det - Carin Götblad, regionpolischef för polisregion Mitt beskrev det som spännande. I panelen medverkade också Li Jansson, Branschchef, Säkerhetsföretagen och Anders Erlandsson, Arbetsmiljö- och hållbarhetsdirektör, Skanska.

Lyssna till Henrik Andershed som förklarar vad Embrace är:

Text och foto: Linda Harradine