Rapp - trygghet för patienter och minskade kostnader för sjukvården

I Almedalen idag presenterade Örebroprofessorn Ulrica Nilsson en IT-lösning som ökar tryggheten för patienter och minskar kostnaderna för sjukvården. Hennes innovation kan vara ett steg på vägen mot visionen om att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa år 2025.

IT-lösningen Rapp utgår från Ulrica Nilssons forskningsresultat och en idé om att hon kan göra skillnad för patienter som opereras och åker hem samma dag.

- Det har varit en lång resa men nu har vi en färdig produkt och dessutom har vi fått vår första kund, säger Ulrica Nilsson.

- Patienter ska känna sig trygga efter operationen. Det har alltid varit det viktigaste. Verktyget vi har tagit fram ger dem kontroll över sin hälsa och möjlighet till direktkontakt med sjukvården.

Kan göra skillnad för sjukvård och patient

Verktyget ger dessutom sjukvården möjlighet att utvärdera vården och att på så sätt få underlag för att förbättra kvaliteten. I panelen medverkade Klas Danlöv, Innovationssamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som är en av parterna bakom visionen.

- Hela panelen var överens om att Rapp är en konkret innovation som kan göra skillnad för sjukvård och patient. De uppskattade att vi dessutom redan mätt effekten, säger Ulrica Nilsson.

- De påpekade att det är troligt att patienten kommer trycka på. Vår studie har visat att patienter tycker att verktyget är bra och att de känner sig trygga, eftersom de vet hur de ska ta kontakt med sjukvården. Samtidigt visar studien att patienter inte missbrukar verktyget genom att söka kontakt med sjukvården hela tiden.

Visionen 2025

I panelen medverkade, förutom Klas Danlöv, Björn Zackrisson, förvaltningschef, Skånevård Sund, Anna-Lena Sörenson, gruppledare i Socialutskottet (S), Lars-Torsten Larsson,chef avdelningen kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen och Jenni Nordborg, chef på avdelning Hälsa på Vinnova.

Det är regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som kommit överens om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Läs mer om Rapp
Läs mer om Örebro universitet i Almedalen

Text och foto: Linda Harradine