Rektor: "Kränkningar är helt oacceptabelt"

Media rapporterar just nu om anklagelser om trakasserier och kränkningar som ska ha utförts av en person i ledande ställning vid Örebro universitet. Jag har känt till uppgifterna i två veckor och har tagit detta på största allvar.

Den typ av beteende som beskrivs är helt oacceptabelt. Härskarteknik, kränkande beteende, sexuella trakasserier och maktspråk hör inte hemma på Örebro universitet. Jag förväntar mig att alla som arbetar vid Örebro universitet behandlar kolleger, medarbetare och studenter med respekt.

Med anledning av de uppgifter som nu kommit fram om att medarbetare blivit kränkta och trakasserade av en överordnad, kommer en arbetsmiljöutredning att inledas på en av enheterna vid den berörda institutionen. Utredningen genomförs av en extern part.

Anledningen till att det blir en arbetsmiljöutredning är att anmälarna är anonyma. Jag förstår att det kan finnas en önskan att ledningen ska agera snabbt och kraftfullt. Men än viktigare är att allt sker rättssäkert. Därför avvaktar vi arbetsmiljöutredningens resultat, innan andra åtgärder planeras och genomförs.

Örebro universitet strävar efter ett öppet arbetsklimat. Vi har under hösten förberett för att inrätta en visselblåsarfunktion och lägger oss nu vinn om att den ska kunna öppnas snarast möjligt.

I början av nästa år kallar jag alla chefer i den akademiska och den administrativa linjen till ett särskilt seminarium om preventivt arbete mot kränkningar av olika slag.

Jag vill avslutningsvis uppmana alla chefer och ledare att tillsammans med medarbetare fortsätta att bidra till att utveckla ett framstående universitet med höga akademiska ambitioner. Ett universitet där ingen enda medarbetare känner rädsla för att utsättas för kränkande beteende eller för repressalier om sådant beteende påtalas.

Johan Schnürer, rektor