Ann Öhman Sandberg projektledare för ”Framtidens lärarutbildning”

Ann Öhman Sandberg, projektledare för den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning.

Ann Öhman Sandberg har utsetts att leda arbetet med den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning vid Örebro universitet. Hon är lektor i pedagogik och har bland annat lång erfarenhet som forskare inom utveckling av organisationer och hållbarhet i stora komplexa projekt.

Framtidens lärarutbildning är en strategisk satsning på Örebro universitet med målet att locka motiverade studenter. Utvecklingen innefattar utbildning, forskning och samverkan med skolhuvudmän i regionen.

– Ann har erfarenheter som passar väldigt bra för att driva utvecklingen inom universitet. Hon har också ett brett kontaktnät med externa parter, vilket är utmärkt för projektet, säger Joachim Åström, ordförande för den styrgrupp som sedan i somras förberett för denna konkreta fas i utvecklingsarbetet.

Ann Öhman Sandberg räknar med att i januari kunna presentera en projektplan för det fortsatta arbetet, när hon haft tid att samla ihop de insatser som diskuterats under hösten:

– Arbetet med Framtidens lärarutbildning tar tid – och måste få ta tid. Insatserna måste vara väl genomtänkta och förankrade. I grunden finns redan en bra utbildning och framför allt bra kurser inom programmen. Vi ska inte slänga ut det gamla utan se till att skapa ett sammanhang och bygga vidare på det som finns, säger Ann Öhman Sandberg.

Mer än så vill hon inte säga idag utan vill ge sig själv några veckors tid att formulera en plan för det fortsatta arbetet. Hon har uppdraget som projektledare på 60 procent, med övrig tid till forskning och viss undervisning. Hon lämnar posten som programansvarig på grundlärarprogrammet.

Ann Öhman är från början lärare i idrott och biologi, utbildad i Örebro. Hon har jobbat som NO-lärare i grundskolan och på folkhögskola med folkhälsa, idrottsledarskap och hållbar utveckling.

Efter åren som lärare inriktade hon sig på lärande i arbetslivet och har varit med och lett en rad forskningsprojekt. Hennes avhandling handlade om hållbarheten i den tioåriga nationella satsningen på att höja lärarstudenternas digitala kompetens, finansierat av KK-stiftelsen.

Hon har också forskat om utveckling direkt knuten till skolan, som till exempel Skolverkets Läslyftet och införandet av karriärtjänster för lärare. Ann Öhman Sandberg har även haft forskningsuppdrag i Örebroregionen, dels en förstudie till ett projekt i östra Mellansverige med syfte att minska avhoppen från gymnasieskolan, dels ett uppdrag i Kumla kommun.

Idag arbetar hon tillsammans med sex andra forskare från Örebro universitet med Örebro kommuns satsning på att bli en av Sveriges 25 främsta skolkommuner till år 2025 mätt i skolresultat.