Att bli bemött med ett rynkat ögonbryn

Matilda Wurm

Matilda Wurm

Almedalen: 40 procent av transungdomar i åldern 15-19 år har försökt ta sitt liv. När de söker hjälp möter de inte sällan fördomar, kränkningar eller okunskap även i behandlingsrummet – det vill Örebroforskaren Matilda Wurm ändra på.

Att bli bemött med ett rynkat ögonbryn. Att undra om det var klumpigt sagt eller om det låg något mer bakom. För hbtq+ personer är fördomar, kränkningar och okunskap en del av vardagen.

- Det leder till minioritetsstress som i sin tur leder till psykisk och fysisk ohälsa. Hbtq+ personer mår sämre än övriga befolkningen, säger Matilda Wurm, som är doktorand i psykologi vid Örebro universitet.

Hon är en av redaktörerna och författarna bakom boken HBTQ+, som presenterades i Almedalen. Boken tar upp frågor som rör homo, bi, trans, queer och en rad andra identitetskategorier som alla relaterar till sexualitet, relationsbildning, kön och könsuttryck.

Få bra bemötande när de söker hjälp

Boken kommer ut i slutet av juli, till Pride, och riktar sig till personer som studerar eller är verksamma inom ett människovårdande yrke eftersom hbtq-kompetensen ofta är låg. Målet är att psykologer och vårdpersonal ska få grundläggande kunskap om hbtq+ personers livsvillkor och vardag för att kunna förstå reaktioner hos klienten.

- Det handlar dessutom om att ge dem färdigheter för att kunna hantera sina egna reaktioner, säger Matilda Wurm.

- Samtidigt finns det risker med att lära ut hbtq-kompetens. Att vi talar om "de där".

Ett sätt att undvika att befästa ett "vi-och-dom" perspektiv är att istället granska normen, att lära ut ett normkritiskt förhållningssätt.

- Det viktigaste är att människor som inte mår bra får ett bra bemötande när de söker hjälp, säger Matilda Wurm, som helst av allt skulle se att boken inte behövdes men beskriver det som en utopi i dagsläget.

Text och foto: Linda Harradine