Dags att fira – Örebro universitet har utbildat socionomer i 50 år

Britt-Louise Toresson-Blohm

– Vi är stolta över utbildningen, en av de första i Örebro universitets historia. Den fyller en viktig funktion i samhället - våra tidigare studenter jobbar inte sällan med människor i utsatta situationer och hjälper dem att ta sig vidare, förbi problem, säger Britt-Louise Toresson-Blohm, som håller i socionomutbildningens jubileum på lördag.

Utbildningen startade våren 1967 i Örebro och blev då landets femte utbildning för socionomer. 60 studenter började på det nya programmet i Medborgarhuset i centrala Örebro. Snart flyttade utbildningen till Eklundavägen och antalet studenter växte fort. Vårterminen 1972 startade 390 nya studenter. 1974 utgjorde socionomstudenterna hälften av de 3 000 studenter som läste i Örebro.

– Jag började studera våren 1977 och då hade utbildningen flyttat till Campus Örebro. Ett campus som då bestod av långhuset och gymnastik och idrottshögskolan, säger Britt-Louise Toresson-Blohm, som är enhetschef för enheten för socialt arbete.

Efter utbildningen arbetade hon i över 15 år som socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen i Örebro kommun. 1996 började hon jobba som kurator inom ett resursarbetslag i Brickebacken. Det var ett samarbete mellan barnomsorg, skola och socialtjänst. 2004 återvände hon till Örebro universitet för att undervisa.

Stora förändringar

– Socionomutbildningen har förändrats mycket under de år som jag kan överblicka. På 70-talet var det uppdelat mellan olika ämnen som juridik, statsvetenskap, sociologi. Idag är det samlat inom ämnet socialt arbete.

– Tidigare fanns inte heller en tydlig koppling mellan teori och praktik i undervisningen. Studenterna hade istället två terminer med praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning.

Idag har studenterna bara en termin verksamhetsförlagd utbildning men istället innehåller utbildningen fler praktiska övningsmoment inom de teoretiska ramarna och praktiker kommer till universitetet och undervisar. Studenterna gör olika typer av studiebesök och har seminarier tillsammans med olika till exempel Fontänhuset eller anhörigorganisationer.

Viktigt med dialog

– Jag kom in som praktiker och började arbeta med samtalsmetodik och praktiska övningar. Det behövs erfarenhet av att möta människor och av att ha hanterat olika situationer, säger Britt-Louise Toresson-Blohm.

– En övergripande pedagogisk idé är att lärande blir till genom dialog med andra. Dialogen har alltid varit viktig i pedagogiken och därför har det sedan 70-talet varit en grupporienterad undervisning. Men även om idén finns kvar har den förändrats och individuella examinationer har till exempel blivit fler.

– Inte bara utbildningen utan även yrket har förändrats mycket under åren som gått. Idag är det mer specialiserat.

Socialtjänstlagen från 1982 hade en helhetssyn på människan. Det gjorde att en socialsekreterare kunde jobba med alla frågor kring en familj, oberoende om det gällde barn, missbruk eller ekonomi.

Rusta studenterna för arbetslivet

– Då arbetade man med helheten. Nu är till och med olika områden som till exempel barn uppdelat mellan utredning och insatser. Det gjordes bland annat om för att det skulle vara rättssäkert.

Det är både för- och nackdelar med det nya systemet. Människor måste möta många olika socialarbetare men det ger likvärdiga utredningar.

– Vår uppgift är att rusta studenterna för det kommande arbetslivet. Det betyder att vi måste visa vad som är positivt men också ge dem verktyg för de svårigheter som de kommer möta.

– På lördag vill vi fira det som varit men vi blickar framför allt framåt.

Text: Linda Harradine
Foto: Maria Elisson