Dags att sluta leta enkla lösningar på miljöproblem

Benedict Singleton med sin avhandling.

Det finns en tendens att förenkla miljöproblem och sträva efter att hitta den rätta lösningen. Örebroforskaren Benedict Singletons avhandling visar att det snarare handlar om att hitta en balans – och att det är möjligt även i svåra frågor med många särintressen. Han har särskilt studerat valfångst på Färöarna.

– Det är tydligt i frågan om valjakt. Argumenten är olika beroende på vem vi pratar med. De handlar om djurens rätt, människors hälsa, turism och en tusenårig tradition. De har alla påverkat dagens jakt, säger Benedict Singleton, forskare i sociologi vid Örebro universitet.

Det är en krock mellan Färöisk praxis och den globala valfångstdebatten men jakten har även lokala motståndare. Även om motståndet bland lokalbefolkningen inte väcker samma uppmärksamhet som ditresta miljöaktivister.

– Valjakten väcker starka känslor. Den är fortfarande väldigt populär bland större delen av befolkningen. Samtidigt är miljöaktivisterna aggressiva i retoriken och det blir vi mot dem. Människor som är negativa till jakten bland lokalbefolkningen drar sig undan deras demonstrationer.

Olika argument

De olika grupperna använder olika argument. Medan miljöaktivister främst strider för valens bästa talar lokala motståndare om hur jakten påverkar människors hälsa och turismen.

– Valköttet har varit en viktig näringskälla på Färöarna men idag rekommenderar hälsomyndigheten människor att inte äta köttet alls eller som mest en gång i månaden, eftersom det innehåller höga mängder gift, säger Benedict Singleton.

Under åren har såväl stora protester som lokal påverkan förändrat jakten. För även om valfångsten fortfarande pågår har den anpassats till nya regler, krav på träning och bättre teknik. Motståndarna har inte fått stopp på jakten men jägarna har anpassat sig till deras krav.

Det går inte förenkla för mycket

– Det finns en tendens att leta efter en lösning och en riktig åsikt. Det är helt naturligt eftersom vi måste rita linjer och bestämma vad som är riktigt annars blir det kaos. Men det går inte att förenkla för mycket. Det handlar om att hitta en balans mellan många olika intressen

- Min avhandling visar att balans är möjlig och att vi behöver kunna hantera komplexitet på ett bättre sätt om vi vill lösa många av samtidens stora miljöproblem.

Text och foto: Linda Harradine