Dålig infrastruktur kan stoppa fördelar med mobilt lärande

Edgar Napoleon Asiimwe.

Edgar Napoleon Asiimwe har forskat om mobilt lärande.

Intresset är stort i utvecklingsländer för att använda mobilen inom utbildningsområdet. Många elever upplever det som ett mer demokratiskt lärande än vanlig undervisning i klassrum. Edgar Napoleon Asiimwe visar i sin doktorsavhandling att dålig infrastruktur kan utgöra ett stort hinder.

Runt 2011 fick Edgar Napoleon Asiimwe upp ögonen för att antalet mobiltelefoner ökade explosionsartat i utvecklingsländerna. Han har själv sina rötter i Uganda och tänkte att området kunde ligga till grund för en forskningsstudie.

Erbjuda fler utbildning genom mobilen

– I dag är det fler människor som använder mobiltelefonen än som använder en stationära dator. Jag insåg att högskolor genom mobilt lärande skulle kunna öka möjligheterna att erbjuda utbildning till fler människor, säger Edgar Napoleon Asiimwe.

Nu lägger han fram sin doktorsavhandling i informatik vid Örebro universitet. Den handlar bland annat om hur man kan utveckla mobilt lärande och integrera mobilen i inlärningssituationer, träna lärare att använda detta arbetssätt på bästa sätt samt formulera policys. Han har även undersökt hur man ska förstå behoven och rollerna som olika aktörer har som arbetar med att implementera mobilt lärande.

Edgar Napoleon Asiimwes forskning visar att både lärare, studenter och IT-personal är optimistiska vad gäller att använda och investera i mobilt lärande men att det inte räcker för att det ska fungera maximalt.

Dålig infrastruktur sätter upp hinder

– Mina resultat tyder på att i utvecklingsländer kan mobilt lärande för närvarande inte ersätta den vanliga undervisningen. Det beror både på att det är dålig infrastruktur och att det kostar mycket att bygga upp fungerande webbsystem. Så trots den stora entusiasmen för mobilt lärande är mixad undervisning fortfarande mest lämpad, säger Edgar Napoleon Asiimwe.

I projektet har han studerat vilka kommunikations- och samarbetsproblem elever har när de använder mobilt lärande. Han har även undersökt nya metoder som skulle kunna göra de sociala interaktionerna bättre. Det handlar till exempel om att ta fram lämpliga applikationer som matchar behoven hos eleverna och hur den digitala världen fungerar.

Vågade vara mer öppna i virtuella klassrum

En sak som Edgar Napoleon Asiimwe blev förvånad över är att studenterna ansåg att virtuell undervisning var mycket mer demokratisk än den traditionella undervisningen i klassrummet.

– Orsaken som de angav var att deltagare i virtuella klassrum vågar vara mer öppna jämfört med hur det är i vanlig undervisning, där lärarna kan upplevas som dominanta deltagare.

Edgar Napoleon Asiimwe hoppas att hans resultat kan användas vid implementering av ett mobilt arbetssätt på fler platser.

– Jag vill utmana forskare att se alla delar i den virtuella inlärningsmiljön som likvärdig med fysiska klassrum, både vad gäller tekniken och eleven. Det anser jag skulle vara en fördel vid fortsatta teoretiska studier på området.

Text och bild: Cathrine Gustavsson